Doorlopend uitstroomonderzoek: eerste resultaten op landelijk niveau

4 op de 5 werknemers wil in zorg en welzijn blijven werken

27 november 2019 · 14.01 uur
Page top visual

De huidige arbeidsmarkt in zorg en welzijn vraagt niet alleen om instroom van nieuwe medewerkers. Het behouden van medewerkers is van even groot belang voor organisaties in de sector. Vandaar dat de regionale werkgeversverbanden in zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus, samen met onderzoeksbureau Presearch een doorlopend uitstroomonderzoek hebben opgezet. Dit digitale onderzoek geeft inzicht in welke medewerkers de organisatie verlaten, wat hun vertrekredenen zijn en waar ze heengaan. De uitkomsten van het onderzoek worden door de deelnemende organisaties gebruikt om doelgericht verbeteringen aan te brengen in hun strategisch personeelsbeleid.

De eerste resultaten op landelijk niveau zijn inmiddels beschikbaar:

Vanuit 23 zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe hebben in de periode van juni tot en met september 2019 180 deelnemers deelgenomen aan het uitstroomonderzoek. Aangezien het een periode van slechts 4 maanden betreft, geven deze resultaten een eerst indicatie van de huidige stand van zaken in Noord-Nederland. Desalniettemin zien we dat de resultaten in het Noorden van het land in lijn liggen met de landelijke resultaten: de vertrekredenen zijn dezelfde en ruim twee vijfde geeft aan dat mobiliteit ook niet tegen te houden is (de vertrekreden ligt bijvoorbeeld in de privésfeer).

Onboarding

De eerste resultaten geven het belang van het behoud van medewerkers in hun eerste jaar (onboarding) aan. Dit heeft al de aandacht in Noord-Nederland. Zo hebben bijvoorbeeld enkele verzorgings- en verpleegtehuizen in Groningen de handen ineen geslagen om te komen tot een goed format voor een organisatiebreed introductieprogramma.

Duurzame inzetbaarheid

Ook op de langere termijn is duurzame inzetbaarheid van belang om medewerkers voor de sector te behouden. Een goed inzetbaarheidsbeleid draagt bij aan loopbaanmogelijkheden en maakt dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Goede praktijkvoorbeelden van hoe in Groningen, Friesland en Drenthe werk wordt gemaakt van duurzame inzetbaarheid en behoud, delen we graag via onze site.

Doe ook mee aan het doorlopend uitstroomonderzoek

Om (onnodig) vertrek van medewerkers te voorkomen, is inzicht in de uitstroom essentieel. We willen graag een nog beter beeld hiervan krijgen en daarvoor is meer informatie nodig. Ook jouw organisatie kan daaraan meedoen! Dankzij het uitstroomonderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Met de sturingsinformatie kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie, doen wij tevens een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in Noord-Nederland. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen, hoe beter we een beeld kunnen krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit organisaties als de jouwe – én de sector!

Heb je vragen over arbeidsmarktonderzoek in zorg en welzijn of wil je nog meer weten over het doorlopend uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met: