Derde expertmeeting zorgtechnologie: Implementatie

19 juni 2019 · 09.39 uur
Page top visual

Het was donderdag 27 september volle bak tijdens de derde Expertmeeting Zorgtechnologie bij Zorggroep Tangenborgh in Emmen. Maar liefst veertig aandachtfunctionarissen van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen schoven die dag aan om met elkaar in gesprek te gaan over de implementatie van zorgtechnologie. Want hoe kan het dat het niet altijd lukt en hoe kun je zaken slim aanpakken?

Dilemma’s, successen en knelpunten
Zorggroep Tangenborgh en Cosis pitchten twee praktijkvoorbeelden die het startschot waren voor de gesprekken over dilemma’s, successen en knelpunten bij de implementatie van technologie. Ter inspiratie namen de deelnemers een kijkje in ‘Het dementiehuis van de toekomst’ van Zorggroep Tangenborgh met allerlei technologische snufjes zoals geavanceerde personenalarmering en slimme (digitale) techniek.

De oogst van deze middag:

  • Maak onderscheid in doelgroepen, van digibeten tot diginerds. Elke groep vraagt een eigen aanpak.
  • Zorgtechnologie wordt hoe dan ook onderdeel van je werk en je takenpakket. Leg je het op aan je medewerkers of kies je ervoor om ze geleidelijk mee te nemen en de keuze te bieden om er al dan niet gebruik van te maken? Een mix tussen (lichte) dwang en verleiding, dat is de kunst.
  • Zet digi-vaardige medewerkers in om hun (vaak oudere) collega’s te helpen om te leren werken met technologie.
  • Technologie draagt bij aan betere zorg. Vanuit die boodschap regelmatig medewerkers blijven informeren, vergemakkelijkt de implementatie. Goede zorg leveren, dat is tenslotte wat iedereen wilt. Ervaren dat technologie daarbij ondersteunt, helpt om medewerkers nieuwigheden te laten omarmen.
  • Het succes staat of valt bij technologische snufjes die goed werken en intuïtief te bedienen zijn.

De volgende Expertmeeting Zorgtechnologie: Businessmodellen
Wanneer: donderdag 29 november
Tijdstip: 14.00 uur inloop, 14.30 uur start
Waar: We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Suggesties zijn welkom!
Aanmelden: stuur een e-mail naar info@zorgpleinnoord.nl

Over de Expertmeeting zorgtechnologie
Deze Expertmeeting zorgtechnologie is onderdeel van een reeks van bijeenkomsten waarin aandachtfunctionarissen kennis en ervaringen met elkaar delen over thema’s die te maken hebben met zorgtechnologie. Het doel is om van elkaar te leren, maar ook om initiatieven op te schalen en waar mogelijk te versnellen.