Conferentie Leren is altijd

Leren & ontwikkelen in zorg- en welzijnsorganisaties

31 oktober 2019 · 11.17 uur
Page top visual

Zeventien zorgorganisaties en vijf onderwijsinstellingen in de provincie Groningen lanceerden onlangs de website www.lerenisaltijd.nl. De website gaat over leren en ontwikkelen in zorg- en welzijnsorganisaties. Het initiatief voor de website komt voort uit het Convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen, waarmee de Groningse organisaties hun kwaliteitsdoelen kunnen realiseren.

Ook vanuit Friesland en Drenthe is belangstelling voor het initiatief. Niet alleen vanuit de verpleeghuisbranche, maar ook vanuit andere branches binnen zorg en welzijn in het Noorden. Om ook deze partijen bij dit project te betrekken, is aansluiting gevonden bij de Actielijn Opleiden en Ontwikkelen van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) onder aanvoering van ZorgpleinNoord.

Het eerste breed zichtbare resultaat van die samenwerking is dat er op dinsdag 5 november a.s. een Werkconferentie Leren is altijd plaatsvindt, bedoeld voor iedereen

Wil je meer weten over Leren is altijd?

Voor meer informatie over het project Leren is altijd of over de werkconferentie, kun je bij ZorgpleinNoord contact opnemen met:

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn