Commissie Werken in de Zorg nodigt bestuurders uit om in gesprek te gaan over de arbeidsmarkt

19 juni 2019 · 09.26 uur
Page top visual

In het najaar van 2018 ging de Commissie Werken in de Zorg met de werkgeversorganisaties in gesprek over de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). De commissie kwam ook langs in Haren om bij ZorgpleinNoord en een aantal bestuurders de ervaringen en inzichten in onze regio op te halen.

Dat resulteerde in een uitgebreid rapport met observaties en aanbevelingen. De Commissie heeft dit rapport voorgelegd aan de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

De commissie deelt alle informatie, oplossingsrichtingen en adviezen ook graag met de bestuurders vanuit de regionale samenwerkingsverbanden. Juist in de regio ligt de sleutel voor de aanpak van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Uitnodiging

De commissie Werken in de Zorg nodigt bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland uit om samen met ZorgpleinNoord, maar ook met andere zorg- en welzijnsbestuurders en werkgeversorganisaties uit Nederland, in gesprek te gaan over alle inzichten en informatie die vanuit de regio’s zijn opgehaald.

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari van 12.30 tot 16.30 uur in Fort Voordorp in Groenekan (vlakbij Utrecht).