Commissie Werken in de Zorg brengt opnieuw bezoek aan Noord-Nederland

29 oktober 2019 · 15.32 uur
Page top visual

In het najaar van 2018 kwam de Commissie Werken in de Zorg voor de eerste keer langs in Noord-Nederland. De commissie ging met ZorgpleinNoord en aantal noordelijke zorg- en welzijnsorganisaties in gesprek over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) in onze regio. Op maandag 28 oktober brengt de Commissie Werken in de Zorg opnieuw een bezoek om te kijken naar de voortgang van RAAT een jaar later.

Waar bij het eerste bezoek de nadruk vooral lag op een inventarisatie van wat er binnen de verschillende RAAT’s gebeurt, staat de commissie dit jaar stil bij de voortgang en aanpak van de regio’s. In 2018 volgden op het bezoek landelijke en regionale aanbevelingen, nu wordt er gekeken hoe regio’s hieraan opvolging hebben gegeven.

De commissie heeft daarnaast gevraagd naar ervaren knelpunten en belemmeringen, om te kijken of, waar en hoe de commissie deze knelpunten kan agenderen. In september 2019 gaf de commissie een update met betrekking tot de knelpunten.

Meer weten over RAAT en de Commissie Werken in de Zorg?

Wil je graag meer informatie over onze regionale aanpak van de tekorten of heb je vragen over de Commissie Werken in de Zorg? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn