Commissie Werken in de Zorg brengt bezoek aan Noord-Nederland

Advies over arbeidsmarktvraagstuk in onze regio

19 juni 2019 · 09.28 uur
Page top visual

In oktober 2018 verscheen het eerste verslag van de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg. Met het actieprogramma zet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in op het terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn. Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s met regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT).

Naast een periodieke monitoring door het ministerie, kijkt de commissie Werken in de Zorg breed naar het arbeidsmarktvraagstuk van een regio en geeft hier gevraagd en ongevraagd advies over. In november kwam de commissie langs in Noord-Nederland en ging in gesprek met ZorgpleinNoord en bestuurders uit onze regio. Wat de commissie opviel in de aanpak van het Noorden is de grote betrokkenheid van zorg- en welzijnsorganisaties en het urgentiebesef bij bestuurders. De commissie was daarnaast goed te spreken over de hoeveelheid projecten en werkgroepen, de toename van instroom in zorg- en welzijnsopleidingen en de communicatie over de voortgang van RAAT. Uit het gesprek kwam ook een aantal suggesties van de commissie om de aanpak in Groningen, Friesland en Drenthe te versterken:

  • De regioanalyse moet nog meer het uitgangspunt zijn om streefcijfers te formuleren.
  • Ambities en stappen formuleren op de thema’s verzuimreductie en behoud.
  • Ook zorgprofessionals betrekken bij het maken en uitvoeren van de plannen.
  • Met het oog op de omvang van ons werkgeversverband: de beheersbaarheid van de organisatiegraad in onze regio in beeld brengen.

Op 15 februari gaat de commissie Werken in de Zorg in gesprek met bestuurders uit alle windstreken van Nederland, om met hen de informatie, sleutels, oplossingen en adviezen vanuit de regio’s te delen.