Bijeenkomst Zorgtechnologie als bijdrage oplossing personele tekorten

24 juli 2019 · 15.07 uur
Page top visual

Om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen, is er meer nodig dan alleen instroom te bevorderen en huidig personeel te behouden. Het vraagt om anders te denken en te werken. De inzet van zorgtechnologie is één van de sleutels om de tekorten op te lossen. Op 23 mei 2019 vond in dat kader de bijeenkomst ‘Zorgtechnologie als bijdrage oplossing personele tekorten’ bij Zorgcentrale Noord in Beilen plaats.

Zorg op afstand dankzij zorgtechnologie

Tijdens de bijeenkomst vertelde de gastorganisatie Zorgcentrale Noord hoe zij zich van een achterwachtfunctie hebben ontwikkeld naar een organisatie die door de inzet van technologieën zorg op afstand mogelijk maakt. Zorgcentrale Noord zet verpleegkundigen en verzorgenden in om vraag en aanbod op het gebied van eHealth, domotica en andere zorgtechnologieën met elkaar te verbinden. Dit vraagt echter om een andere manier van organiseren van het werk en andere vaardigheden van de medewerkers.

RAAT-bijeenkomst Zorgtechnologie als bijdrage oplossing personele tekorten
RAAT-bijeenkomst Zorgtechnologie als bijdrage oplossing personele tekorten

Praktische toepassingen en onderzoek

Het practoraat Zorg en (Sensor)Technologie van het Drenthe College nam de aanwezigen mee in de kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en projecten op het gebied van technologie in zorg en welzijn. Daarbij werken ze volop samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Studenten helpen met de praktische toepassing van zorgtechnologie en doen daarnaast onderzoek naar het effect ervan.

Succesvolle innovaties vragen om anders denken en werken

De coalitie Digitaal Vaardig ging vervolgens in op hoe we met zorgtechnologie omgaan en wat succesvolle toepassing vraagt van bestuurders en medewerkers in zorg, welzijn en onderwijs. Het is goed om te realiseren dat anders denken en werken echt nodig is om tot technologische innovaties te komen.

Samenwerken en ervaringen uitwisselen

De behoefte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De volgende bijeenkomst op 10 september zal daarom in het teken staan van het ontwikkelen van lerende netwerken en andere concrete acties om aan de slag te gaan met zorgtechnologie. Voor innovatieprofessionals organiseren we hiervoor al de Expertmeeting Zorgtechnologie.

Regionale aanpak tekorten

De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de actielijn Werken nu en in de toekomst van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en werd afgesloten met een rondleiding bij Zorgcentrale Noord zodat deelnemers de nieuwe technologieën konden bekijken. De bijeenkomst stond onder leiding van Suzanne Kruizinga, bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en tevens voorzitter van de actielijn.