Bijeenkomst over zorgcoördinatie: Hoe organiseren we zorg in de avond, nacht en weekenden?

Door een efficiëntere inzet van zorgprofessionals is nog veel winst te behalen.

19 juni 2019 · 09.24 uur
Page top visual

In het kader van de Actielijn ‘Werken nu en in de toekomst’ van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) vond op dinsdag 26 februari de bijeenkomst ‘Zorgcoördinatie: op naar één zorgloket’ plaats bij Ambulancezorg Groningen. Bert Benthem, directeur-bestuurder Ambulancezorg Groningen, schetste tijdens de bijeenkomst dat mensen steeds vaker in de avonden en weekenden naar 112 bellen, terwijl hun zorgvraag daar niet op de juiste plek is. Men kent het nummer van de huisartsenpost niet uit het hoofd, maar 112 wel.

Zorgcoördinatie: de zorg in de regio anders organiseren

De acute zorg komt steeds meer onder druk te staan, onder invloed van een forse toename van zorg door de vergrijzing en personeelskrapte. Hierdoor is het nodig om de ambulance- en spoedzorg in de avonden, nachten en weekenden anders te organiseren. Een belangrijk begrip, en daarmee ook één van de thema’s binnen RAAT, is zorgcoördinatie. Ambulancezorg Groningen heeft hierover duidelijke ambities: een coördinatiecentrum waar alle acute zorgvragen vanuit de regio terechtkomen en van waaruit zorgprofessionals samenwerken en worden ingezet.  De problematiek én de oplossing schetst Ambulancezorg Groningen met onderstaande filmpje:

Zorgcoördinatie: de zorg in de regio anders organiseren

Zorgcoördinatie: de zorg in de regio anders organiseren

Goede voorbeelden en projecten in ontwikkeling

Samen met relevante partijen in de regio wil Ambulancezorg Groningen de mogelijkheden onderzoeken van de inrichting van een coördinatiecentrum. Goede voorbeelden binnen en buiten de regio zijn belangrijke input voor de aanpak en werden gedeeld tijdens de bijeenkomst:

  • In Drenthe is men al aan de slag met zorgcoördinatie voor de inzet van professionals in de ouderenzorg en samenwerking in de keten als het gaat om de specialist ouderengeneeskunde. Ook in Friesland en Groningen zijn er projecten in ontwikkeling vanuit de ouderenzorg.
  • In Overijssel werken RAV, HAP en Icare fysiek samen op één locatie aan de inzet van juiste professional op het juiste moment voor de juiste zorgvraag. Dit is één van de Springplankprojecten elders in het land waarin meldkamer, ambulancezorg, huisartsenposten en andere zorgpartners samenwerken om te onderzoeken of verbetering in de zorgcoördinatie mogelijk is.  

De eerste stap

De inzet van een regionaal coördinatiecentrum vraagt om verandering van processen en mindset. De eerste stap is om krachten te bundelen in het anders organiseren van zorg. Dat begint met elkaar leren kennen en weten wat iedereen doet. Partijen gaan, geïnspireerd door deze bijeenkomst, verder met het thema en de projecten aan de slag in hun eigen regio. Vanuit ZorgpleinNoord blijven we, vanuit de RAAT-actielijn, deze ontwikkeling aanjagen en partijen aan elkaar verbinden. Later dit jaar organiseren we opnieuw een bijeenkomst over dit thema.