Behoud van medewerkers: het fundament voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

14 februari 2019 · 16.17 uur
Page top visual

Hoe kunnen we de huidige en toekomstige professionals behouden voor de sector Zorg en Welzijn in Noord-Nederland. Welke visie hebben we hierop, waar liggen de prioriteiten en hoe pakken we dit aan binnen de regio? Behoud van medewerkers vraagt om aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Niet alleen als het gaat om gezondheid en ontwikkeling, maar ook om een werkomgeving die stimuleert om de juiste en gezonde keuzes te maken. Duurzaam inzetbaar zijn organisaties én medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken.

Veel werkgevers ontwikkelen activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en er is een groeiend besef dat behoud en inzetbaarheid prioriteit moet krijgen. Maar door de waan van de dag blijft het vaak bij ad-hoc of last minute initiatieven, waarbij de verbinding tussen onderwerpen ontbreekt. Om dit op regionaal niveau handen en voeten te geven wordt in de werkgroep behoud, onder Actielijn 2 van RAAT, gewerkt aan een regionale visie duurzame inzetbaarheid, het delen van expertise, activiteiten en doelstellingen geformuleerd. Door deze breed uit te dragen, kunnen alle organisaties baat hebben bij de opbrengsten van de werkgroep. Na de zomer hoor je meer van ons!

De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van diverse organisaties en branches in de regio Noord Nederland. De voorzitter van de werkgroep is mevrouw Rachel van den Hoogen, directeur bestuurder M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland.

Doe mee!

Wil je meedenken en aansluiten bij de werkgroep die we na de zomer opzetten? Neem dan contact op met onze projectleider Actielijn 2 van RAAT:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn