Alle aanvragen SectorplanPlus voor tijdvak 3 gehonoreerd

19 juni 2019 · 09.16 uur www.sectorplanplus.nl
Page top visual

Eerder deze week heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde opleidingsprojecten volledig te honoreren. De 1330 opleidingsprojecten zijn ingediend door 904 werkgevers met een totale aangevraagde waarde van bijna € 141 miljoen. In Groningen, Friesland en Drenthe hebben we 140 opleidingsprojecten door 118 organisaties met een totale aangevraagde waarde van bijna € 14 miljoen.

Op 21 december 2018 sloot het derde tijdvak van SectorplanPlus voor zorg- en welzijnsorganisaties om subsidie aan te vragen ten behoeve van het opleiden van medewerkers om instroom te bevorderen. Het totaal aantal aanvragen lag met bijna € 141 miljoen fors hoger dan de eerste twee tijdvakken. Het ministerie van VWS is blij met het enorme animo onder werkgevers om via scholing de tekorten aan werknemers aan te pakken. Daarom is besloten alle aanvragen volledig te honoreren. 

Als de verlening van de subsidie door het ministerie is geformaliseerd zal RegioCoöp de subsidie reserveren voor de aangevraagde opleidingsprojecten. Werkgevers kunnen dan via het portaal de overeenkomst met de subsidiereservering genereren, downloaden, ondertekenen en uploaden.

Dit is een artikel van: www.sectorplanplus.nl