Jaarverslag

Page top visual

2018 stond voor ZorgpleinNoord in het teken van ontwikkelen en vernieuwen. In ons jaarverslag maken we de balans op en vind je een overzicht van de activiteiten en belangrijkste gebeurtenissen van 2018. Ook kom je er achter waar we ons in 2019 op focussen. Bekijk de animatie en lees het interview met onze bestuurder Ida Grasdijk.

Jaarverslag 2018 | ZorgpleinNoord

Jaarverslag 2018 | ZorgpleinNoord"In de strijd tegen de personeelstekorten in zorg en welzijn, lag de focus de afgelopen jaren nadrukkelijk op nieuwe instroom. Zodat niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties kunnen blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning in onze mooie regio. In 2019 blijven we als ZorgpleinNoord inzetten op nieuwe instroom, innovaties, anders werken en een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Maar meer dan ooit gaat de komende jaren onze aandacht uit naar de huidige zorg- en welzijnsprofessionals. De uitstroomcijfers laten zien dat een grote groep medewerkers ervoor kiest om de sector te verlaten. Wat hun beweegredenen zijn en wat ze gaan doen, dat onderzoeken we in 2019 met een groot landelijk uitstroomonderzoek.

Het zijn de medewerkers die de kwaliteit en de continuïteit van zorg en welzijn bepalen. En daarmee ook de aantrekkelijkheid van de sector. Investeren in het kapitaal dat we hebben is wat ons betreft niet alleen een logische, maar vooral een noodzakelijke keuze. Zodat medewerkers hun werk op een gezonde en prettige manier kunnen blijven doen én van waarde blijven voor onze sector.

We kiezen ervoor om vanaf 2019 onze aangesloten organisaties te motiveren, inspireren en te faciliteren om te kiezen voor een helder en duidelijk beleid als het gaat om duurzame inzetbaarheid. We bieden handreikingen, delen verhalen, organiseren allerlei bijeenkomsten over dit thema, zetten onze kennis in en voeren arbeidsmarktonderzoek uit voor duiding.

Op 10 oktober 2019 organiseren we een congres met duurzame inzetbaarheid als leidend thema. Ik nodig jullie uit om deze datum alvast in de agenda te zetten."

Ida Grasdijk
Directeur-bestuurder ZorgpleinNoord

Download het ZorgpleinNoord publieksjaarverslag 2018