Ziekte, arbeidsongeschiktheid en de AVG in het arbeidsrecht

Masterclass

Page top visual
Aangesloten: € 300,00 Vrijgesteld van btw Niet aangesloten: € 375,00 Excl. btw Rummerinkhof 2, Haren

Na deze masterclass weet je exact welke mogelijkheden je hebt om preventief uitval van een werknemer te voorkomen. Maar ook hoe je om moet gaan met een zieke werknemer waar naast ziekte ook een arbeidsconflict of een functioneringstraject speelt. Na het volgen van deze masterclass weet je exact hoe de AVG doorwerkt in het arbeidsrecht en wat de do’s and don’ts zijn.

Programma

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: hoe te voorkomen (preventie) en hoe werkt het traject wanneer er ook sprake is van een conflict of disfunctioneren?

In het ochtendgedeelte zoomen we dieper in op zieke werknemer. We bespreken de laatste stand van zaken. En meer specifiek gaan we op de mogelijkheden om in de beginfase al te ‘testen’ of ziekte op de loer ligt. Maar ook op de lastige situaties waarin naast ziekte ook een arbeidsconflict of functioneringstraject speelt. Vragen die o.a. aan bod komen zijn:

 • kun je bij indiensttreding al ‘testen’ of iemand (duurzaam) geschikt is voor de functie? En zo ja, hoe?
 • zijn er sancties die kunnen worden ingezet wanneer iemand valse informatie geeft bij de indiensttreding?
 • wat zijn de gevolgen als een werknemer ziek uit dienst treedt voor de organisatie? Hoe kunnen deze gevolgen beperkt worden?
 • hoe ver mag je als werkgever gaan in het opleggen/stimuleren van een gezonde levensstijl?
 • mag je werknemers extra belonen die bijvoorbeeld een heel jaar niet ziek zijn geweest?
 • wat te doen als er naast ziekte ook een arbeidsconflict speelt? Is mediation dan verplicht? Hoe ziet zo’n traject eruit?
 • hoe ga je om met een zieke werknemer in een verbetertraject? In welke functie en waar moet de werknemer re-integreren?
 • wanneer kun je (tussentijds) overgaan tot beëindiging van het dienstverband?
 • welke sancties kun je toepassen?
 • wat zijn de tips & trics bij ziekte in combinatie met arbeidsconflict en/of disfunctioneren?

De AVG in het arbeidsrecht: hoe heet wordt de soep gegeten?

In het middaggedeelte bespreken we de gevolgen van de AVG op het gebied van het arbeidsrecht. De AVG bestaat nu ruim 1 jaar, tijd voor een terugblik: hoe werkt de AVG in de praktijk? Vragen die o.a. aan bod komen zijn:

 • wat doet de kantonrechter met de AVG in arbeidszaken? Hoe streng wordt dit getoetst?
 • welke informatie mag je wel en niet gebruiken in functioneringstrajecten of ontbindingsprocedures? Hoe zit het bijvoorbeeld met het gebruik van sociale media en/of beeldmateriaal?
 • mag je het gedrag van werknemers nog controleren? En zo ja, hoe dan?
 • welke gegevens van de werknemer mag je verwerken? Hoe moet je dat vastleggen?
 • hoe werkt de AVG door bij de sollicitatiefase? En wat is de verhouding tussen de AVG en de Wkkgz (vergewisplicht)?
 • ziekte en de AVG: hoe zit dat precies?

Door wie

William Seijbel en Roelien Klaver verzorgen deze masterclass. Zij zijn als arbeidsrechtadvocaat werkzaam bij Hanze advocaat. Met hun jarenlange ervaring staan ze zowel grote als kleine zorgorganisaties met raad en daad terzijde.

Voor wie

HR/P&O

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer