Training Privacy & Medisch beroepsgeheim

Training

Page top visual
Aangesloten: € 250,00 Incl. btw Niet aangesloten: € 295,00 Excl. btw Rummerinkhof 2, Haren

In deze training van 1 dag krijg je antwoord op deze vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Daarnaast ga je naar huis met concrete verbetermaatregelen.

Training Privacy & Medisch beroepsgeheim

Rummerinkhof 2, Haren

Training Privacy & Medisch beroepsgeheim

Rummerinkhof 2, Haren

In deze training van 1 dag krijg je antwoorden op vragen over het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de AVG gecombineerd met specifieke wetten.

Over deze training

Sinds de invoering van de AVG zijn zorgverleners opnieuw actief met het waarborgen van privacy. Dit leidt tot veel vragen over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens mag ik verwerken, aan wie mag ik wanneer persoonsgegevens verstrekken en hoe zorg ik ervoor dat dit alles conform de daarvoor geldende regels verloopt?

In deze training van 1 dag krijg je antwoord op deze vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Daarnaast ga je naar huis met concrete verbetermaatregelen voor je praktijk.

Het resultaat

Na de training:

 • Heb je inzicht in de fundamenten van privacy en het beroepsgeheim in de zorg
 • Kun je beoordelen welke (medische) persoonsgegevens je mag verwerken en verstrekken
 • Verwerk en vertrek je (medische) persoonsgegevens conform wettelijke vereisten
 • Ben je in staat een privacy risico-inventarisatie (Basis Privacy PRI) uit te voeren

Basis Privacy PRI

Tijdens de training worden verschillende werkvormen ingezet. Naast kennisoverdracht is er gelegenheid tot het gezamenlijk analyseren van de kritische processen met behulp van de Basis Privacy PRI. Dit is een gestructureerde prospectieve privacy risico inventarisatie.

Programma

 • Ontvangst
 • Introductie
 • Inleiding over privacy in de zorg en welzijn
 • AVG in de zorg en welzijn
 • Pauze met koffie en thee
 • Medisch beroepsgeheim
 • Lunch
 • Uitleg Basis Privacy PRI
 • Uitvoeren opdracht
 • Pauze met koffie en thee
 • Plenaire bespreking
 • Uitvoeren opdracht
 • Terugkoppeling opdracht
 • Afluiting

Accreditatie

Er is een accreditatie voor:

 • GGZ-agogen (GGZ)
 • Sociaal Agogen (AG)
 • Maatschappelijk Werk (WM)
 • Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD)
 • Cliëntondersteuners (CO)
 • Aandachtsfunctionarissen (AF)
 • Sociaal Werk (SW)
 • Mantelzorgmakelaars (MZM)
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten


Op verzoek kan voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd zoals verzorgenden, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, jeugd- en gezinsprofessionals. (LET OP; accreditatie moet door ons vooraf aangevraagd worden, bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de training worden deze kosten wel in rekening gebracht)

Kosten en overige informatie

De training kost voor leden van ZorgpleinNoord € 250,- (exclusief accreditatiekosten en btw)
Niet leden betalen € 295,- (exclusief accreditatiekosten en btw.)

De prijs is inclusief materiaal, koffie/thee, lunch en bewijs van deelname. Kosten van accreditatie zijn gemiddeld € 200,-, afhankelijk van beroepsgroep en aantal. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde beroepsgroep dalen de kosten. (LET OP; accreditatie moet door ons vooraf aangevraagd worden, bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de training worden deze kosten wel in rekening gebracht)

Door wie

Frijlande, instituut voor privacy management, in samenwerking met mr. Regina Valk (Toba). Regina heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg als jurist, beleidsadviseur en Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast is Regina vakdidactisch onderlegd.

In samenwerking met:

Toba

Toba

Over Mr. R. (Regina) Valk: Ik ben een jurist gespecialiseerd in privacy, verwerking van persoonsgegevens, het gezondheidsrecht en het beroepsgeheim. Daarnaast ben ik didactisch onderlegt. Vanuit deze kennis heb ik ervaring in het ondersteunen van organisaties op beleidsondersteuning en -ontwikkeling, juridische advisering, uitvoeren van de rol als interne toezichthouder over het verwerken van persoonsgegevens (AVG/GDPR) en ben ik een ervaren docent/trainer.

In samenwerking met:

Frijlande - Instituut voor Privacy Management

Frijlande - Instituut voor Privacy Management

ZorgpleinNoord werkt op het gebied van privacy management opleidingen, trainingen en workshops samen met Frijlande, Instituut voor Privacy Management.

Lees meer

Voor wie

Voor iedereen