Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 3)

Module

Page top visual
Rummerinkhof 2, Haren

Aanmelden voor deze activiteit is helaas niet meer mogelijk. Neem met ons contact op voor meer informatie en/of aanmelding op de reservelijst.

Deze module is onderdeel van de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn

Uitstroom: Alles wat je moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Aan de orde komt onder andere

Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats.

Hoe kun je een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag op staande voet geven?

Geef je een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen. Mag dat?

De do’s and dont’s bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kun je die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?

Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer?

Wat zijn de (on)mogelijkheden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst. Welke clausules moet je in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel. Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de WKGGZ.

Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loop je een risico dat de Belastingdienst je een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?

Hoe pak je een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer