Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 2)

Module

Page top visual
Rummerinkhof 2, Haren

Aanmelden voor deze activiteit is helaas niet meer mogelijk. Neem met ons contact op voor meer informatie en/of aanmelding op de reservelijst.

Deze module is onderdeel van de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn

Doorstroom: Alles wat je moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid.

Aan de orde komen onder andere

Hoe en wanneer bouw je een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet je dan plegen? De arbeidsrechtelijke gevolgen van zelfsturing in de zorg.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet Werk en Zekerheid. Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg.

Welke loonsancties bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie.

Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag. Hoe pak je dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig?

Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?

Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kun je dat verbieden?

Wijziging van arbeidsvoorwaarden, wanneer kun je dat doorvoeren?

Vakantiedagen, hoe voorkom je dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kun je de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer

Dit hoort bij: