Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 1)

Module

Page top visual
Rummerinkhof 2, Haren

Aanmelden voor deze activiteit is helaas niet meer mogelijk. Neem met ons contact op voor meer informatie en/of aanmelding op de reservelijst.

Deze module is onderdeel van de opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn

Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)

Aan de orde komen onder andere:

De sollicitatieprocedure, wat kan en mag ik vragen en wat niet. Welke gegevens bewaar ik in het personeelsdossier. Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz), hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet op tijd is?

De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaald/onbepaalde tijd, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.

Welke gedragsregels/protocollen zijn handig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doe je dat?

Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao.

Wanneer dien je een aanstellingskeuring toe te passen?

Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag je van de cao afwijken?

De leer-arbeidsovereenkomst, op welke wijze heb je zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer