Netwerkbijeenkomst Mobiliteitsnetwerk

Informatiebijeenkomst

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren

Het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland heeft als doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen. De organisaties ondersteunen elkaar bij diverse mobiliteitsvraagstukken. Ze werken samen en er vindt kennisoverdracht plaats vanuit de specialismen van ZorgpleinNoord en tussen deelnemende organisaties. Het netwerk biedt de mogelijkheid tot onderlinge uitruil van vacatures en mobiliteitskandidaten.

Let op: om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst, moet je lid zijn van het Mobiliteitsnetwerk.

Programma

  • Inloop en welkom
  • Max van der Velde over het programma Jong Talent on Stage
  • Mededelingen, uitwisseling vacatures en nieuws
  • Pauze
  • In gesprek met de coördinatoren van het regionaal contactpunt Ik Zorg: wat kunnen zij voor jouw organisatie betekenen op het gebied van instroom en doorstroom van personeel?
  • Rondvraag

Jong talent on stage

Max van der Velde (Expertisecentrum Plato) neemt ons mee in het programma Jong Talent on Stage. Meedoen aan het programma Jong Talent on Stage is voor organisaties een interessante faciliteit in het kader van onboarding en je Employer Value Proposition. Een programma dat je kosteloos kunt aanbieden aan talentvolle stagiairs om ze te boeien en wellicht voor langere tijd aan je organisatie te binden!

Voor wie

HR/P&O