Masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid

Training

Page top visual
Aangesloten: € 500,00 Vrijgesteld van btw Niet aangesloten: € 800,00 Excl. btw

Aanmelden voor deze activiteit is helaas niet meer mogelijk. Neem met ons contact op voor meer informatie en/of aanmelding op de reservelijst.

De masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid van ZorgpleinNoord en De Friesland biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een plan van aanpak en de inrichting van een intern organisatietraject rondom duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomsten staan onder begeleiding van Guido Welter, directeur Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.

Dag 1: Organisatiefoto Duurzame inzetbaarheid

In de eerste masterclass wordt met onderzoek en quick scans een analyse gemaakt om te kijken wat duurzame inzetbaarheid kan opleveren aan organisatie-vitaliteit:

 • Inzicht in productiviteitsverspilling (in euro’s)
 • Informatie en achtergrond over online quick scans van TNO
 • Toegang  tot Kosten-Baten –Duurzame Inzetbaarheidtool (KoBaDi)

Resultaat: Je kunt de kernthema’s van je eigen organisatie vaststellen.

Inloop vanaf 09:15 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij De Friesland in Leeuwarden

Dag 2: Roadmap Duurzame Inzetbaarheid – aan de slag!

Op basis van de verkregen inzichten in de eigen organisatie ga je concreet aan de slag met de ontwikkeling van een plan van aanpak en de inrichting van een intern organisatietraject rondom duurzame inzetbaarheid:

 • Opstellen visie voor duurzame inzetbaarheid
 • Vaststellen doelen, communicatiestrategie, plan van aanpak en toolbox
 • Testen in online toolbox

Resultaat: Je kunt op visie gebaseerde kerndoelen formuleren, een plan van aanpak opstellen, weet wat nodig is om deze doelen te bereiken en hoe je dit aanpakt.

Inloop vanaf 09:15 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij ZorgpleinNoord in Haren.

Dag 3: Organisatie interventies duurzame inzetbaarheid

De derde masterclass staat in het teken van kennisuitwisseling en praktische organisatievraagstukken zoals de rol en support van leidinggevenden, mogelijke interventies en good practices:

 • Mogelijkheden in de praktijk; doeltreffende ‘how to do it’s’
 • Empoweren op medewerkersniveau
 • Bespreken good practises, organisatievraagstukken en ‘worstelingen in en met de praktijk’

Resultaat: Je kunt jouw doelstellingen omzetten naar implementatie.

Inloop vanaf 09:15 uur. De locatie voor deze bijeenkomst is nog niet bekend.

Wat biedt deze masterclass-serie jou?

  • Welke thema’s van invloed zijn op de inzetbaarheid van uw mensen en hoe deze thema’s bedrijfsvoering beïnvloeden
  • Inzicht in de productiviteitsverspilling uitgedrukt in euro’s en hoe de verspilling effectief gereduceerd kan worden
  • Aanpak gebaseerd op de GAPS die zijn gevonden uit tooling zoals de KOBADI en oriëntatiescan
  • Leren hoe je plannen, kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vertaalt naar de ontwikkeling van draagvlak, vertrouwen en cultuur in de organisatie.
  • Train de trainer principe. Deelnemers van de masterclass leren van een DI-expert uit het werkveld hoe ze zelf DI-expert in de eigen organisatie worden.
  • Op weg helpen met realisatie van het verbeterplan, met consultant als sparringpartner.

De spreker

Kosten, aanmelden en overige informatie

De masterclass bestaat uit een serie van drie bijeenkomsten. Bij aanmelding geef je je voor alle bijeenkomsten op. De kosten bedragen € 500,- voor deelnemers van bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties. Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 800,-. Het bedrag is inclusief koffie, thee, fris, lunch en documentatie.

De masterclass-serie is bedoeld voor HR-adviseurs en/of P&O-medewerkers, directeuren en DGA’s die ook verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid en de strategische personeelsplanning, interne vitaliteitsmanagers en DI-verantwoordelijken.

LET OP: het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de Masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid. Wil je graag op de reservelijst of geïnformeerd worden over wanneer we weer een masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid organiseren? Stuur dan een mail met jouw gegevens naar info@zorgpleinnoord.nl

Meer weten over de Masterclass-serie Duurzame Inzetbaarheid?

Wil je graag meer informatie of heb je specifieke vragen over de Masterclass-serie? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

In samenwerking met:

De Friesland

De Friesland

We staan als zorgverzekeraar midden in de samenleving. Primair zetten we ons in om samen met de klant en met zorgaanbieders goede zorg te garanderen. Maar we doen meer. Zo hebben we de ambitie om de gezondste en meest vitale mienskip (Fries voor gemeenschap) van Nederland te worden. Dit doen we door samen met onze verzekerden en partners een community te vormen waarin we mensen verbinden, elkaars vitaliteit willen versterken en op den duur de zorg verbeteren.

Voor wie

HR/P&O, Directie, Beleid en organisatie