Masterclass Arbeidsrecht

Masterclass

Page top visual
Aangesloten: € 300,00 Vrijgesteld van btw Niet aangesloten: € 375,00 Excl. btw Rummerinkhof 2, Haren

Na deze masterclass weet je exact wat de laatste stand van zaken is op het gebied van je cao, de rechtspraak en de wetgeving. Daarnaast weet je hoe je jouw cao moet lezen en of je hiervan kunt afwijken. Ook weet je voor welke wijzigingen in de organisatie eerst advies of instemming gevraagd moet worden aan de medezeggenschapsorganen en hoe zo’n proces eruit ziet.

Programma

Actualiteiten: nieuwe zorg cao’s, uitspraken, wetgeving & updates

In het ochtendgedeelte zoomen we in op de actualiteit. Je wordt bijgepraat over de recente wetgeving, nieuwe zorg cao's en de belangrijkste uitspraken van de kantonrechters die relevant zijn voor het beleid van de organisatie. Met deze informatie ben je in één klap weer helemaal bij in de wet- en regelgeving.

Toepassing van een cao: hoe moet ik eigenlijk een cao lezen en mag ik afwijken?

In het middaggedeelte bespreken we hoe je jouw cao moet lezen en wat de (on)mogelijkheden zijn om af te wijken van je cao. Mag je andere arbeidsvoorwaarden bieden? Wanneer wel en wanneer niet? Bijvoorbeeld in overleg met de OR? En wat gebeurt er als je in strijd met de cao handelt?

Medezeggenschap: hoe werkt dat precies in de zorg?

Daarnaast bespreken we in het middaggedeelte hoe de medezeggenschap werkt in de zorg. Een goede inrichting van de medezeggenschap in een zorginstelling is namelijk van groot belang. Maar vaak is het niet eenvoudig om vast te stellen voor welke wijzigingen de medezeggenschapsorganen ingeschakeld moet worden. We staan stil bij de verschillende medezeggenschapsorganen en welke rechten deze hebben. Uitgebreid zal aan de orde komen wanneer je advies of instemming moet vragen aan de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging). Maar we gaan ook in op de rol van de cliëntenraad.

Door wie

Annelies Baas en Anouk Zwarenstein verzorgen deze masterclass. Zij zijn als arbeidsrechtadvocaat werkzaam bij Hanze advocaat. Met hun jarenlange ervaring staan ze zowel grote als kleine zorgorganisaties met raad en daad terzijde.

Voor wie

HR/P&O

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer