Koploperbijeenkomst Noord-Nederland: voor de regio, door de regio

Congres

Page top visual
Borchsingel 53, Eelderwolde

Ben je geïnteresseerd in arbeidsbesparende zorginnovaties? In oplossingen die zorg- en welzijnsorganisaties hebben gevonden om medewerkers voor hun organisatie te behouden? Of in voorbeelden van goede samenwerkingen tussen onderwijs- en zorginstellingen om voor meer instroom te zorgen?

Heb jij interesse in arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn en wil je inspiratie opdoen? Kom dan naar de Koploperbijeenkomst van het Actie Leer Netwerk en ZorgpleinNoord.  Diverse nieuwe Koplopers zullen zich voor het eerst presenteren en worden welkom geheten door het Ministerie van VWS. Dit keer is er extra aandacht voor Koplopers uit Noord-Nederland. De bijeenkomst staat in het teken van kennisdeling en leren van goede voorbeelden vanuit de gedachte ‘voor de regio, door de regio’.  Je kunt kennismaken met nieuwe Koplopers uit onze regio, met elkaar van gedachten wisselen en netwerken met andere vernieuwers.

Op 5 maart kun jij je laten inspireren door en kennis nemen van vernieuwende regionale arbeidsmarktinitiatieven die een bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelsuitdagingen in zorg en welzijn. Een mooie kans om een kijkje in de keuken te nemen bij deze Koplopers. Daarnaast kom je meer te weten over het doorlopen proces. Tijdens de zogenoemde Koploperreis gaan de Koplopers in op hoe ze het initiatief hebben weten te realiseren. Onder andere vertellen zij welke uitdaging ze probeerden op te lossen. Wat was de gekozen strategie? Welke oplossing hadden ze voor ogen? Wat waren de knelpunten en succesfactoren? Maar ook: hoe hebben ze die weten te benutten?

Voor de regio, door de regio!

In de regio Noord-Nederland werken zorg- en welzijnsorganisaties samen met onderwijs, zorgkantoren, UWV en andere relevante partners hard aan het gezamenlijk aanpakken van de tekorten en te komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Deze kennis moet gedeeld worden, om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en waar mogelijk de verbinding tussen verschillende initiatieven te leggen. Er is landelijk aandacht voor de bijeenkomst wat een mooie gelegenheid biedt om te laten zien waartoe Noord-Nederland in staat is. Vanuit de gedachte voor de regio en door de regio!

Voor wie is deze bijeenkomst?

De bijeenkomst is voor iedereen die een bijdrage levert aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn in Noord-Nederland:

 • Vernieuwers op het gebied van arbeidsmarktbeleid en strategisch HR-beleid uit zorg en welzijn
 • Bestuurders, managers, beleidsmakers en HR professionals
 • RAAT projectleiders en vertegenwoordigers van relevante branche organisaties
 • Zorgprofessionals

De bijeenkomst sluit aan op het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) waarmee we werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in onze sector

Programma

 • Inloop en koffie/thee
 • Uitleg programma, doel en kennismaking
 • Een huidige koploper, de volgende fase: Koploper 'Student volgt cliënt' uit Groningen vertelt hoe hun initiatief zich verder ontwikkeld en verbreed
 • Welkom en benoeming nieuwe Koplopers
 • Pitches van de nieuwe Koplopers
 • Wisselpauze
 • Actieleren aan de hand van een goed voorbeeld
 • Gezamenlijke afsluiting en een broodje

Wie is het Actie Leer Netwerk?

Het Actie Leer Netwerk (ALN) werkt vanuit het landelijke actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. Het ALN faciliteert een landelijk netwerk van ‘Koplopers’ om binnen zorg, welzijn en onderwijs elkaar te inspireren en met een andere bril en nieuwe methodieken de uitdaging van het personeelstekort aan te gaan. Als ZorgpleinNoord hebben we het Actie Leer Netwerk gevraagd om in samenwerking een bijeenkomst te organiseren voor Groningen, Friesland en Drenthe.

Lees meer over het Koplopernetwerk van het Actie Leer Netwerk

Meer informatie en aanmelden

Op de website van het Actie Leer Netwerk vind je meer informatie over het ALN en over de koploperbijeenkomst op 5 maart. Door op de knop Aanmelden te klikken, kom je op de website van het ALN terecht. Daar kun je je ook direct aanmelden voor deze bijeenkomst.

Voor wie

HR/P&O, Directie, Bestuur, Beleid en organisatie