Kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'

Informatiebijeenkomst

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren

Als P&O-er of HR-manager is het belangrijk op de hoogte te zijn én blijven van politieke ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Daarom organiseert ZorgpleinNoord in samenwerking met Hanze advocaat op donderdag 6 juni 2019 de kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht', waarin we je helemaal bijpraten over de nieuwste wet- en regelgeving.

Inhoud kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht'

Tijdens de kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht' komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
  • Wijziging van het ontslagrecht: wordt het makkelijker om een werknemer te ontslaan?
  • Voor wie geldt de verkorting van de periode van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte?
  • Hoe werkt straks de ketenregeling?
  • Welke rechten hebben werknemers die een oproepcontract hebben? En welke ruimte biedt de cao?
    
 • Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Hoe weet ik zeker dat ik de compensatie van het UWV ontvang?
  • Hoe hoog is de compensatie?
  • Welke stukken heb ik nodig voor de aanvraag? En wanneer kan ik de aanvraag het beste doen?
  • Het slapende dienstverband: wel of niet beëindigen?
  • Kan de werknemer de transitievergoeding afdwingen?
    
 • Wijzigingen (in opbouw) transitievergoeding
  • Wat zijn de consequenties?
  • Hoe ziet de verruiming van de overbruggingsregeling er uit?
  • Moeten scholingskosten wel of niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?
  • Wat wijzigt er voor de oudere werknemer met een lang dienstverband?
  • Wat betekent de gelijkwaardige voorziening en in welke cao’s is die opgenomen?
    
 • Wet arbeid en zorg (onder andere geboorteverlof)
   
 • Wet op de ondernemingsraden: wijzigingen in de rechten van de medezeggenschapsorganen (zoals de OR of de Personeelsvertegenwoordiging)
   
 • Wet minimumloon en vakantiebijslag: wijzingen in de uitbetaling van over- en meeruren bij minimumloon
   
 • Wet vergoeding affectieschade: smartengeld bij een bedrijfsongeval voor familieleden. Hoe werkt dit precies?
   
 • Wet DBA: stand van zaken over de positie van de ZZP-er en de (on)mogelijkheden voor instellingen om ZZP-ers in te zetten

Van elke wet worden de hoofdpunten en huidige stand van zaken toegelicht. Uiteraard worden daarbij de aandachtspunten voor een praktische en resultaatgerichte bedrijfsvoering daarbij behandeld. Ook is er aandacht voor huidige ervaringen en het delen van tips en tricks. Heb je vragen of zijn er dingen nog niet helemaal duidelijk? Aarzel dan niet om ze in de kennissessie aan ons te stellen, we helpen je graag vooruit.

Voor wie

Ben jij HR-medewerker, HR-adviseur, HR-manager of heb je veel te maken met HR-gerelateerde zaken? Dan nodigen we jou van harte uit om je aan te melden voor deze kennissessie. Let wel: je kunt alleen deelnemen als jouw organisatie zich heeft aangesloten bij ZorgpleinNoord. Hier kom je er achter of dat het geval is.

Kosten en overige informatie

Deelname aan de kennissessie 'Nieuwe wetten in vogelvlucht' is gratis voor leden van aangesloten organisaties. Bij aanmelding via de website ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Tot een week voor aanvang van de kennissite kun je kosteloos annuleren; daarna brengen wij € 25,- annuleringskosten in rekening. Meer hierover lees je in de algemene voorwaarden.

Voor wie

HR/P&O

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer