Inspiratiesessie - Integraal beleid duurzame inzetbaarheid

Informatiebijeenkomst

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren

Is beleid gericht op duurzame inzetbaarheid voor jou ook een uitdaging? Waar begin je en wat zijn de randvoorwaarden? Wie worden erbij betrokken en hoe realiseer je draagvlak binnen de organisatie? Waar moet je op letten bij de invoering van het beleid en wie heeft welke rol?

Handvatten voor beleid

Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van de gehele organisatie. Hoe je hier samen invulling aan kunt geven in de beleidsvoering staat beschreven in de whitepaper ‘Duurzame inzetbaarheid, leidraad voor vorming en uitvoering beleid’. Deze leidraad is ontwikkeld voor organisaties die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid.

Aan de hand van voorbeelden, ervaringen en (wetenschappelijke) motivatie gaan we met elkaar in gesprek over de leidraad. Hierbij is ook aandacht voor de verschillende fasen die horen bij ontwikkeling van beleid. De beschreven stappen in de leidraad kunnen helpen bij het opstarten van beleid duurzame inzetbaarheid, maar ook bij de verbetering van al bestaand inzetbaarheidsbeleid. Per fase van het beleidsproces gaan we in op wat belangrijk is voor succesvolle invoering en je dit in de praktijk kunt oppakken.

Door wie

De bijeenkomst wordt geleid door Wendy Koolhaas, adviseur Duurzame inzetbaarheid. Wendy is co-auteur van de whitepaper Duurzame inzetbaarheid, leidraad voor vorming en uitvoering beleid.

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Kosten en aanmelden

Deze bijeenkomst is vol! Wil jij je aanmelden voor de reservelijst en/of een volgende datum waarop deze activiteit gaat plaatsvinden? Meld je aan via info@zorgpleinnoord.nl

De bijeenkomst is gratis en exclusief voor bij ZorgpleinNoord aangesloten werkgevers.

Programma

  • Inloop met koffie/thee
  • Korte introductie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ Cijfers, definitie, belang, randvoorwaarden
  • Deel 1 White paper ‘Duurzame inzetbaarheid’ Aan de slag, eisen en wensen, vormgeving beleidsvoorstel
  • Pauze
  • Deel 2 White paper ‘Duurzame inzetbaarheid’ Uitvoeren beleid, borging beleid, rollen verschillende actoren
  • Afsluiting

Voor wie

HR/P&O, Directie, Bestuur