Inleiding strategische personeelsplanning

Masterclass

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: € 250,00 Excl. btw Rummerinkhof 2, Haren

Tijdens deze interactieve masterclass nemen we je mee in de verschillende aspecten die bij het uitvoeren van strategische personeelsplanning (SPP) in jouw organisatie komen kijken.

Aan de slag met strategische personeelsplanning

Wat is de koers van jouw organisatie, welke externe en interne ontwikkelingen voorzie je? Wordt het werk straks met meer of met minder mensen gedaan? En in welke functies dan? Over welke competenties moeten medewerkers nu en in de toekomst beschikken? Strategische personeelsplanning is vooral veel vragen stellen en die met elkaar (MT, leidinggevenden, HR) beantwoorden. Met strategische personeelsplanning heeft jouw organisatie een (cyclisch) instrument in handen om gerichter te kunnen sturen op een optimale bezetting van organisatie, afdeling en team, op korte en op lange termijn.

Strategische personeelsplanning is zeker geen wondermiddel, wel een hulpmiddel om de (niet altijd eenvoudige) vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden en inzicht te krijgen in te ondernemen acties.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Verkennen van externe en interne ontwikkelingen, strategie van de organisatie
  • Analyse van het toekomstige, gewenste personeelsbestand
  • Analyse van het huidige personeelsbestand (kwalitatief en kwantitatief)
  • Gap analyse, formuleren speerpunten (knelpunten en kansen)
  • Formuleren van oplossingen -> actieplan

De inlooptijd is van 09:15 - 09:30 uur.

Sprekers

Karin Doornbos en Karin Lutterop van ZorgpleinNoord ondersteunen en begeleiden zorg- en welzijnsorganisaties bij SPP-vraagstukken en verzorgen twee keer per jaar de masterclasses Inleiding SPP en Scenarioplanning.

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Kosten

De workshop is gratis voor deelnemers als je werkgever bij ZorgpleinNoord is aangesloten. Voor deelnemers van niet aangesloten organisaties bedragen de kosten voor deelname € 250,00 per persoon excl. BTW.

Tot wannneer kan ik gratis annuleren?

In de bevestigingsmail van Zorgpleinnoord wordt de datum vermeld tot wanneer je gratis kunt annuleren. Houd deze datum goed in de gaten, want na genoemde datum worden er bij annuleringen kosten in rekening gebracht. Voor deelnemers van aangesloten organisaties geldt: Als je annuleert binnen 48 uur voorafgaand aan de masterclassdatum zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Wij hanteren daarbij het volgende tarief: € 25,00

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie