Informatiebijeenkomst master Social Work: samenwerken in transities

Informatiebijeenkomst

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren

Tijdens deze informatiebijeenkomst maak je kennis met de masteropleiding Social Work van NHL Stenden en Hanzehogeschool en word je op interactieve wijze meegenomen in hoe studenten kunnen bijdragen aan vraagstukken in het sociaal domein.

Versterking van het sociaal domein door integrale samenwerking en gezamenlijke waardecreatie

Met de decentralisaties in 2015 is het sociaal domein in één klap de grootste opgave van gemeenten geworden. De eerste jaren stonden vooral in het teken van organiseren en afstemmen tussen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen. De laatste tijd verschuift de aandacht naar een integrale aanpak van vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en initiatieven waarvoor studenten van de masteropleiding Social Work van Hanzehogeschool/NHL Stenden nu worden opgeleid. Deze professionele master is een deeltijdopleiding die studenten naast hun werk volgen. Ze voeren de opdrachten van hun opleiding uit in hun dagelijkse werkpraktijk.

In deze bijeenkomst krijg je een inkijkje in de masteropleiding en word je op interactieve wijze meegenomen in hoe studenten bijdragen aan oplossingen voor de vraagstukken in het sociaal domein. Vraagstukken die ook bij jouw organisatie spelen en waarvoor de oplossingen van de studenten van toegevoegde waarde kunnen zijn. De bijeenkomst is interessant voor HR/P&O, opleidingsadviseurs, medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties in het sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein (gemeenten).

Programma

Tijdstip Programmaonderdeel
13.30 uur Inloop
14.00 - 14.10 uur Toelichting master Social Work: uitgangspunten en programma
14.10 - 14.30 uur

Introductie van concepten uit de opleiding waarmee we de huidige ontwikkelingen en opgaven van het sociaal domein benaderen. Integrale aanpak van vraagstukken, leveren van maatwerk en collectieve voorzieningen; wat vraagt het om daar vorm aan te geven? Hoe geef je hier duurzaam en uitvoerbaar vorm aan in samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen, waarin belangen verschillen en omstandigheden steeds veranderen?

14.30 - 14.45 uur Aan de slag met de master Social Work. Aan de hand van concrete en actuele projecten van studenten maak je op een interactieve manier verder kennis met de inhoud en opbouw van de masteropleiding. We demonstreren de principes van complexe vraagstukken, participatief actieonderzoek, nieuwe businessmodellen en chaordisch projectmanagement. In het programma is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
15.45 - 16.00 uur Terugkoppeling en afsluiting
16.00 - 16.30 uur Nazit

Sprekers

Jaap Ikink en Lucienne van Eijk (docenten master Social Work) in samenwerking met student(en).

Ook Karlien Landman-Peeters is docent van de master Social Work.

Lees ook:

 • Master Social Work: een pittige opleiding, maar dan heb je ook wat
  Aan inmiddels drie hogescholen kunnen sociaal werkers een masteropleiding Social Work volgen. Een pittige opleiding, zeggen afgestudeerden, maar dan heb je ook wat. Ook hun werkgevers varen wel bij de extra kennis en vaardigheden van de alumni. Wat maakt die master zo bijzonder? En hoe kan de opbrengst ervan nog groeien, zowel in studentenaantallen als aan impact voor de branche?
  Lees verder...

   
 • "Gemeenten hebben professionals op masterniveau nodig om beleid en praktijk bij elkaar te brengen"

  Decentralisatie van de jeugdzorg, sociale wijkteams, passend onderwijs; gemeenten staan voor flinke uitdagingen. De transformatie van het sociaal domein vereist ander beleid en een andere uitvoering daarvan. En dat vereist weer andere kwaliteiten van beleidsambtenaren. Collega’s met een Master Social Work op zak kunnen daarbij helpen. Hoe, dat vroegen we aan een aantal (ex-)master studenten van verschillende hogescholen.
  Lees verder...

Voor wie

Voor iedereen

Dit hoort bij: