HBO-masteropleidingen voor sociale en technologische innovatie in zorg en welzijn

Informatiebijeenkomst

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren

Twee hbo-instellingen in Noord-Nederland, Hanzehogeschool en NHL Stenden bieden sinds enkele jaren masteropleidingen aan gericht op innovatie van zorg en welzijn. Tijdens deze bijeenkomst presenteren beide onderwijsinstellingen de opleidingen en willen ze het gesprek aangaan over de verbinding tussen onderwijs en werkveld.

Twee opleidingen gericht op innovatie

Twee hbo-instellingen in Noord-Nederland, Hanzehogeschool en NHL Stenden bieden sinds enkele jaren masteropleidingen aan gericht op innovatie van zorg en welzijn.

De masteropleiding Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool leidt op tot change agent die zich richt op het anders positioneren en organiseren van gezondheid in de maatschappij. De masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden leidt zorgprofessionals op om regie te nemen over wat nodig is aan slimme digitale oplossingen in de (eigen) praktijkcontext en de implementatie ervan.

Deze opleidingen zijn nog vrij nieuw en relatief onbekend in het werkveld en bieden allerlei kansen en mogelijkheden voor organisaties om met innovaties aan de slag te gaan, zowel voor eigen werknemers als met studenten van deze opleidingen. 

Graag nodigen wij je uit voor deze bijeenkomst waarin de onderwijsinstellingen beide opleidingen presenteren en met jou het gesprek aangaan over de verbinding tussen onderwijs en werkveld.

Tijdens deze middag

  • informeren we je over de inhoud van de masteropleidingen;
  • wordt een proefcollege gegeven waarin je zelf kunt ervaren wat deze masteropleidingen inhouden;
  • vertellen studenten en medewerkers meer over hun ervaringen met deze opleidingen;
  • ga je in gesprek met de aanbieders van deze masters over de meerwaarde van de masteropleidingen voor jouw organisatie en medewerkers.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met opleiden, ontwikkelen en innovatie. Denk daarbij aan opleidingsadviseurs, praktijkopleiders, HRM- & P&O-adviseurs en teammanagers bij een zorg- of welzijnsorganisatie en docenten van hbo-opleidingen in zorg en welzijn en innovatieprofessionals. 

Programma

  • Inloop
  • Presentatie masterclasses, proefcolleges, studenten aan het woord en een open gesprek over de meerwaarde van deze masters
  • Afsluitende borrel

ZorgpleinNoord initieert en organiseert deze bijeenkomst in het kader van de Actielijn Innovatie en de Actielijn Opleiden en Ontwikkelen binnen het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). We werken daarin nauw samen met Hanzehogeschool en NHL Stenden.

De locatie is gewijzigd van Health Hub Roden naar ZorgpleinNoord, Rummerinkhof 2 in Haren.