Ergocoachtraining

Training

Page top visual
Aangesloten: € 255,00 Vrijgesteld van btw Niet aangesloten: € 285,00 Excl. btw Hanzeplein 1, Groningen

De training helpt je om je collega’s op een gezonde manier te laten werken. Zodat ze geen lichamelijke, werk gerelateerde klachten krijgen. In deze training staat het in praktische zin aanleren van vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van werksituaties, vastleggen van gedrag van de medewerkers, ergonomische omstandigheden en hulpmiddelen en het borgen van veranderingen.

Ergocoachtraining dag 1

Hanzeplein 1, Groningen

Locatie Onderwijscentrum UMCG (inloop vanaf 12:15 uur)

Ergocoachtraining dag 2

Hanzeplein 1, Groningen

Locatie Wenckebach Skills Center UMCG (inloop vanaf 12:15 uur)

Ergocoachtraining dag 3

Hanzeplein 1, Groningen

Locatie Onderwijscentrum UMCG (inloop vanaf 12:15 uur)

Inhoud van de training

De training heeft zoveel mogelijk betrekking op de eigen specifieke situaties van de ergocoaches. Met als doel het leren oplossen van de problemen in fysieke sfeer op de afdeling op basis van de praktijkrichtlijnen. Tijdens de training behandelen we de volgende punten:

  • Taken en verantwoordelijkheden van de ergocoach
  • Programma uitgangspunten (anti-lifting, ASE, regelmogelijkheden, probleemaanpak)
  • Basisprincipes belasting vermijdend gedrag
  • Basisprincipes van Fysieke belasting
  • Observatie, analyse en beoordeling van fysiek gedrag m.b.v. observatieprotocol (gebaseerd op de programma uitgangspunten)
  • Instrumenten bij preventie van fysieke belasting
  • Feedback vaardigheden (algemeen niveau)
  • Tilthermometer en Risicoradar
  • Komen tot het begin van een plan van aanpak

De scholing wordt zoveel mogelijk geënt op de anti-liftingbenadering, de basisprincipes voor het vermijden van fysieke overbelasting en de regelmogelijkheden die binnen iedere situatie aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is dat de ergocoach leert de basisprincipes toe te passen en niet gefixeerd is op standaardoplossingen.

Waar en wanneer

De training duurt 3 dagen, niet aaneengesloten met een tussentijd van ongeveer 2 weken. Naast de trainingsdagen krijg je een observatie huiswerkopdracht.

25 september van 12.30 tot 16.30 uur Onderwijscentrum UMCG
2 oktober van 12.30 tot 16.30 uur Wenckebach Skills Center UMCG
16 oktober van 12.30 tot 16.30 uur Onderwijscentrum UMCG

Voor wie

De cursus is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals, die op een afdeling of in een team de functie van ergocoach vervullen of gaan vervullen. Enige kennis met betrekking tot ergocoaching is aanbevolen maar niet vereist.

Kosten en aanmeldingen

De ergocoachtraining kost € 255,- (inclusief btw). De cursus is geaccrediteerd voor 12 punten via het register van de V&VN. De eigen bijdrage is niet geheel kostendekkend. ZorgpleinNoord draagt bij in de overige kosten vanuit de mantelovereenkomst met zorgverzekeraars. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Voor deze training geldt een minimum aantal aanmeldingen van 12. Bij te weinig aanmeldingen gaat de training niet door.

Meer weten?

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

In samenwerking met:

UCPG - Expertisecentrum voor Gezondheid en Werk

UCPG - Expertisecentrum voor Gezondheid en Werk

De ergocoachtraining wordt verzorgd door UCPG, Expertisecentrum voor gezondheid en werk. Op de training krijg je inhoudelijke informatie en een boek over transfervaardigheden op haptonomische basis, van de Kinesionomiegroep Noord-Nederland.

Voor wie

HR/P&O