Dag 3 Opleiding arbeidsrecht: Uitstroom

Module

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren
Deze module is onderdeel van de opleiding Driedaagse opleiding arbeidsrecht in zorg & welzijn

Alles wat je moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Aan de orde komt onder andere:

  • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst: welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats?
  • Hoe kan je een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag geven?
  • Wanneer geef je ontslag op staande voet. Wat zijn de risico’s?
  • Hoe pak je een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders? Moet je altijd iemand boventallig verklaren of kan het ook anders als je in de organisatie genoeg herplaatsingsmogelijkheden hebt?
  • Geef je een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenst/grensoverschrijdend gedrag? Mag dat?
  • De do’s en don’ts bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kun je die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
  • Met welke vergoedingen moet je rekening houden bij ontslag en hoe voorkom je het betalen ervan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de billijke vergoeding en hoe werkt de transitievergoeding precies?
  • Wat zijn de (on)mogelijkheden bij een vaststellingsovereenkomst. Welke clausules moet je in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel. Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
  • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loop je een risico dat de Belastingdienst je een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie, Financieel

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer

Dit hoort bij: