Dag 2 Opleiding arbeidsrecht: Doorstroom

Module

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren
Deze module is onderdeel van de opleiding Driedaagse opleiding arbeidsrecht in zorg & welzijn

Alles wat je moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren, wijziging van contracten en arbeidsongeschiktheid.

Aan de orde komt onder andere:

 • Hoe en wanneer bouw je een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet je dan plegen? En hoe doe je dat bij zelfsturing?
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid: de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet werk en zekerheid. Hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV?
 • Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg?
 • De hoofdpijndossiers: ziekte tezamen met een arbeidsconflict en/of disfunctioneren. Hoe pak je dat aan?
 • Hoe zit het exact met de transitievergoeding na ziekte?
 • Welke loonsancties zijn er bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
 • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag: Hoe pak je dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig? Mag je een werknemer controleren op gedrag?
 • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
 • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kan je dat verbieden?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden: wanneer kan je dat doorvoeren?
 • Vakantiedagen: hoe voorkom je dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kan je de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie, Financieel

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer

Dit hoort bij: