Dag 1 Opleiding arbeidsrecht: Instroom

Module

Page top visual
Aangesloten: Gratis Niet aangesloten: Gratis Rummerinkhof 2, Haren
Deze module is onderdeel van de opleiding Driedaagse opleiding arbeidsrecht in zorg & welzijn

Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom).

Aan de orde komt onder andere:

  • De sollicitatieprocedure: wat kan en mag je vragen en wat niet?
  • Welke gegevens bewaar je in het personeelsdossier
  • Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz): hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is?
  • Hoe zit het met de privacy (AVG)? Waarover moet je de werknemers informeren? Welke rechten hebben de werknemers?
  • De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaalde/onbepaalde tijd, jaarurensystematiek, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
  • Welke gedragsregels/protocollen zijn wenselijk om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doe je dat?
  • Werken met een flexibele schil: de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao en wetgeving. Hoe zit het met de ww-premiedifferentiatie?
  • Wanneer dien je een aanstellingskeuring toe te passen? Kun je op voorhand het risico dat een werknemer ziek uitvalt, beperken?
  • Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag je van de cao afwijken?
  • De leer-arbeidsovereenkomst: op welke wijze heb je zekerheid dat deze overeenkomst eindigt, wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Voor wie

HR/P&O, Beleid en organisatie, Financieel

In samenwerking met:

Hanze advocaat

Hanze advocaat

Via de ZPN Juridische Helpdesk stelt u kosteloos alle vragen rondom arbeidsrecht en ontslag. U kunt vragen stellen over het nieuwe ontslagrecht, het opstellen van een arbeidsovereenkomst, maar ook over wijzigingen van arbeidsvoorwaarden, concurrentie en/of relatiebeding en natuurlijk over problemen bij ziekte & re-integratie. Ook bij beëindiging van een overeenkomst kunt u zaken tegenkomen waar u zelf niet mee uit de voeten kunt. Dan hebt u behoefte aan gedegen advies over uw rechtspositie. De juridische adviseurs van de helpdesk helpen u graag.

Lees meer