Bijeenkomst voor communicatienetwerk op 2 april 2019

Training

Page top visual
Rummerinkhof 2, Haren

In het Communicatienetwerk Noord-Nederland staan allerlei thema’s op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie centraal. Communicatiespecialisten van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen zich bij het Communicatienetwerk aansluiten en vervolgens deelnemen aan bijvoorbeeld deze interessante bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst communicatienetwerk 2 april 2019

Rummerinkhof 2, Haren

Vind je nieuwe collega’s met storytelling!

Op dinsdag 2 april stond het thema storytelling centraal. Hoe kun je op een aantrekkelijke manier, structureel communiceren naar de arbeidsmarkt?

Deze bijeenkomst werd verzorgd door Inge Beckers, docent bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Bekijk hier de hand-out

Download Hand-out Werven met Storytelling - Inge Beckers 2019.pdf

In samenwerking met:

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

Inge Beckers is adviseur HR-communicatie en medewerker-engagement. Het is haar passie om organisaties te laten ervaren dat zij met de inzet van interactieve communicatie het hebben, houden of creëren van goede relaties met (toekomstige) medewerkers positief kunnen beïnvloeden.

Voor wie

Communicatie