Giraffanetwerk

Page top visual

In het Giraffanetwerk gaat het over interessante actuele zaken die zich buiten de sector zorg en welzijn afspelen. Bij het Giraffanetwerk zijn HR-managers en hoofden P&O van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland aangesloten.

Voor wie?

HR/P&O

Juist ontwikkelingen en strategieën in andere sectoren staan centraal in het Giraffanetwerk. Ze vormen een belangrijke inspiratiebron voor de eigen organisatie. Het Giraffanetwerk komt vier keer per jaar bijeen en is uitsluitend voor genodigden.

Meer weten over het Giraffanetwerk?

Heb je interesse in het Giraffanetwerk of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met: