Expertmeeting Zorgtechnologie

Page top visual

Om de kwaliteit en kwantiteit van zorg in de toekomst te garanderen is anders organiseren noodzakelijk. Nieuwe zorgtechnologieën zoals e-health en domotica zijn daarbij essentieel. In de Expertmeeting Zorgtechnologie staan deze innoverende ontwikkelingen centraal.

Voor wie?

Beleid en organisatie

Voor wie

Het netwerk Expertmeeting Zorgtechnologie wordt georganiseerd voor en door professionals die zich bezig houden met het implementeren van zorgtechnologie binnen zorg- en welzijnsorganisaties én onderwijs. Onderling kennis uitwisselen en thema’s ophalen staan centraal. Elk kwartaal wordt een bijeenkomst georganiseerd, bij voorkeur op locatie van een deelnemer. Het netwerk wordt gefaciliteerd door ZorgpleinNoord in samenwerking met ZorgThuis van Noorderpoort en het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie van het Drenthe College.

6 redenen om je aan te sluiten bij Expertmeeting Zorgtechnologie

 1. De netwerkbijeenkomsten vormen een plek waar je in contact komt met professionals die zich bezig houden met de implementatie van zorgtechnologie binnen allerlei zorg- en welzijnsorganisaties én onderwijs;
   
 2. Zie het netwerk als een inspiratiebron: in de bijeenkomsten (die 4x per jaar worden georganiseerd) kom je er bijvoorbeeld achter hoe andere organisaties en het onderwijs e-health en zorgtechnologie oppakken en implementeren;
   
 3. Expertmeeting Zorgtechnologie geeft je de ruimte ook invloed uit te oefenen op hoe onderwijs invullen geeft aan e-health en zorgtechnologie binnen opleidingen van (toekomstige) professionals;
   
 4. Het is dé mogelijkheid om je eigen ontwikkelingen in te brengen en te bespreken met anderen;
   
 5. Samenwerken met andere organisaties op dit thema werkt inspirerend!

In 2018 kwamen deze thema's aan bod in de Expertmeeting Zorgtechnologie:
   - Missie en visie
   - Implementatie
   - Business case

Kosten en voorwaarden

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wil je graag meer weten over het netwerk Expertmeeting Zorgtechnologie of over hoe je je kunt aansluiten? Neem dan contact op met:

Stella Buurma

Stella Buurma

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 s.buurma@zorgpleinnoord.nl LinkedIn