Bestuurlijk Kennisnetwerk

Page top visual

Het Bestuurlijk Kennisnetwerk bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente/UWV.

Voor wie?

Bestuur

In het Bestuurlijk Kennisnetwerk staan informatie-uitwisseling en visievorming over de regionale arbeidsmarkt van Noord-Nederland centraal. Daarnaast functioneert het netwerk als stuurgroep van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Meer weten over het Bestuurlijk Kennisnetwerk?

Voor meer informatie over het Bestuurlijk Kennisnetwerk kun je contact opnemen met:

Meta Kampen

Strategisch beleidsadviseur

050-5757470 m.kampen@zorgpleinnoord.nl LinkedIn