Bestuurlijk Kennisnetwerk

Page top visual

Het Bestuurlijk Kennisnetwerk bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente/UWV.

Voor wie?

Bestuur

In het Bestuurlijk Kennisnetwerk staan informatie-uitwisseling en visievorming over de regionale arbeidsmarkt van Noord-Nederland centraal. Daarnaast functioneert het netwerk als stuurgroep van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).