Netwerken

Page top visual

In de netwerken van ZorgpleinNoord komen professionals van zorg- en welzijnsorganisaties elkaar tegen. Deelnemers wisselen ervaringen uit, werken samen, delen kennis, inspireren elkaar en blijven op de hoogte van actuele thema's binnen hun vakgebied of sector. Er zijn netwerken op het gebied van HR en P&O, communicatie, recruitment en opleidingen.

Filter op:
Bestuurlijk Kennisnetwerk

Bestuurlijk Kennisnetwerk

Bestuur

Het Bestuurlijk Kennisnetwerk bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente/UWV.

Lees meer
Communicatienetwerk Noord-Nederland

Communicatienetwerk Noord-Nederland

Communicatie

In het Communicatienetwerk Noord-Nederland staan allerlei thema’s op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie centraal. Communicatiespecialisten van zorg- en...

Lees meer
Expertmeeting Zorgtechnologie

Expertmeeting Zorgtechnologie

Beleid en organisatie

Om de kwaliteit en kwantiteit van zorg in de toekomst te garanderen is anders organiseren noodzakelijk. Nieuwe zorgtechnologieën zoals e-health en domotica...

Lees meer
Giraffanetwerk

Giraffanetwerk

HR/P&O

In het Giraffanetwerk gaat het over interessante actuele zaken die zich buiten de sector zorg en welzijn afspelen. Bij het Giraffanetwerk zijn HR-managers en...

Lees meer
HR Ont-moet

HR Ont-moet

HR/P&O

Het netwerk HR Ont-moet is bedoeld voor HR-professionals die als zelfstandige werken in de sector zorg en welzijn.

Lees meer
InBeweging

InBeweging

Gehandicaptenzorg HR/P&O

InBeweging is het mobiliteitsnetwerk voor werkgevers in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer
Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland

Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland

HR/P&O

Het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland heeft als doel om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen. Organisaties die zijn aangesloten bij...

Lees meer
Netwerk Sociaal Werk

Netwerk Sociaal Werk

HR/P&O

HR- en P&O-adviseurs van welzijnsorganisatie in Noord-Nederland komen samen in het Netwerk Sociaal Werk van ZorgpleinNoord.

Lees meer
Ontwikkelnetwerk

Ontwikkelnetwerk

HR/P&O

Bij het Ontwikkelnetwerk van ZorgpleinNoord zijn opleidingsadviseurs van zorg- en welzijnsorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen aangesloten.

Lees meer
Recruitmentnetwerk

Recruitmentnetwerk

HR/P&O

Recruiters van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland komen samen in het Recruitmentnetwerk van ZorgpleinNoord.

Lees meer
The Cloud

The Cloud

Jeugdhulpverlening HR/P&O

The Cloud is een netwerk voor HR- en P&O-adviseurs van organisaties voor jeugdhulpverlening in Noord-Nederland.

Lees meer
VVT-netwerk

VVT-netwerk

Ouderenzorg HR/P&O

In het VVT-netwerk komen HR- en P&O-adviseurs van ouderenzorgorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen samen. Ze inspireren en informeren elkaar over...

Lees meer