Vacatureontwikkeling website ZorgpleinNoord 2016

2 minuten
Page top visual

In 2016 was het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord groter dan in de jaren daarvoor. Een aantal branches springen er tussenuit met een sterkere vacaturegroei dan gemiddeld. Met deze factsheet geven we inzicht in de toename per branche en functie.

Vacatureontwikkeling website ZorgpleinNoord 2016

Onderstaande grafiek toont het totaal aantal vacatures per maand op de website van ZorgpleinNoord over de periode van 2013 tot 2016. In 2016 ligt het aantal geplaatste vacatures per maand ruim boven het aantal vacatures in de voorgaande drie jaren. Ook in vergelijking met de jaren 2008 tot en met 2012, een periode van groeiende werkgelegenheid in zorg en welzijn, ligt het aantal vacatures op een hoger niveau. In de periode 2008 tot en met 2012 lag het aantal vacatures gemiddeld tussen 300 en 400 vacatures per maand, in 2016* liep het aantal vacatures uiteen van 357 tot 633 per maand.

b7ae5760-c921-5241-bd04-2b6df1a0b69a

Vacatures naar branche

a52cc304-4746-5bc2-80e1-02faf0e8256a
 

9db5dec1-776f-565f-94c0-232a7e9eb755

Vacatures naar functiegroep

Functiegroepen in primair proces

ff444bf0-d6d5-543d-8bea-af4e3dfa567b

Overige functiegroepen

3ccbdaf5-ccd2-572f-b3ac-d2265ed72000

f50a8300-5201-57bb-a49b-221183f3e84d
 

Vacatures ontstaan door uitbreidingvraag en vervangingsvraag:

  • Uitbreidingsvraag: werkgevers zoeken personeel vanwege uitbreiding van het werk, door het invullen van vacatures groeit het totaal aantal werknemers (toename werkgelegenheid)
  • Vervangingsvraag: werkgevers zoeken nieuwe werknemers door het vertrek van werknemers, vanwege pensionering, ziekte, verlof, ontslag of het vinden van een andere baan.Het aantal werknemers blijft bij het invullen van z’n vacature gelijk.

Opvallende zaken in de vacatureontwikkeling:

  • De branches gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, verpleging, verzorging en thuiszorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening hebben tussen 2015 en 2016 een sterkere vacaturegroei dan gemiddeld. Tussen 2013 en 2014 nam het aantal vacatures in deze branches sterker af dan het totaal aantal vacatures.
    Zijn werkgevers uit bovengenoemde branches voorafgaand aan de stelselwijziging (2015) extra voorzichtig geweest met het aannemen van nieuw personeel? Kortom kan er sprake zijn van een inhaalslag, door een uitgestelde wervingsbehoefte van deze werkgevers? Of blijft het aantal vacatures in 2017 naar verwachting op hetzelfde niveau, door een aanhoudende vraag naar personeel?
     
  • Kijkend naar het aantal vacatures per functiegroep in het primair proces dan valt op dat veruit de meeste vacatures (o.a. verpleegkundige, verzorgende, sociaalpedagogische, paramedische) functies zijn op middelbaar (vanaf mbo-3) en hoger beroepsniveau. Blijft dit ook de trend voor de komende jaren? Welke vacatures in deze functiegroepen zijn nu al lastig te vervullen?

Over de auteurs