Ontwikkelingen in het sociaal domein – onderzoek 3: over een jas die steeds beter past

1 minuut
Page top visual

Op 1 januari 2015 was de decentralisatie van een aantal zorgtaken naar gemeenten een feit. In 2015 deed ZorgpleinNoord een nulmeting naar de inrichting van het sociaal domein én de eerste ervaringen van gemeenten in Groningen en Drenthe. In het najaar van 2017 deed ZorgpleinNoord opnieuw onderzoek naar de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Bekijk de resultaten van het derde onderzoek naar het sociaal domein over de ontwikkelingen