Factsheet vacatureontwikkeling eerste halfjaar 2018

4 minuten
Page top visual

In de eerste helft van 2018 stond in Friesland, Groningen en Drenthe een recordaantal vacatures open. In deze factsheet vind je meer informatie over de vacatureontwikkeling naar branche, functiegroep en provincie.

Totale vacatureontwikkeling: recordaantal vacatures in de eerste helft van 2018

  • In het eerste halfjaar van 2018 stonden er meer vacatures open dan in dezelfde periode in de afgelopen vijf jaren. Er was sprake van een stijging van 1.125 vacatures (+21%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.
  • Gemiddeld stonden er 1.063 vacatures per maand open; een aanzienlijk hoger aantal openstaande vacatures dan in het eerste halfjaar van 2014, toen het gemiddelde op 281 openstaande vacatures per maand lag.

Figuur 1: Vacatureontwikkeling zorg en welzijn eerste halfjaar 2013 t/m 2018 in Noord-Nederland
dfd55623-d113-50cc-a886-929594a30217

  • Figuur 2 laat de ontwikkeling van het aantal vacatures per maand zien sinds januari 2013. Binnen een kalenderjaar zijn er maanden met meer (voorjaar) en minder (zomer) vacatures.

Figuur 2: Vacatureontwikkeling zorg en welzijn per maand vanaf januari 2013 in Noord-Nederland
82dde954-676b-5976-9971-6ca3bf6344d9

Vacatureontwikkeling per branche: meeste vacatures in de ouderenzorg

  • De meeste vacatures in Noord-Nederland stonden in het eerste halfjaar van 2018 open in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg (ouderenzorg): gemiddeld 463 vacatures per maand. Op de tweede en derde plek staan (net als in het eerste halfjaar van 2017) de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
  • In vergelijking met het aantal vacatures in het eerste halfjaar van 2017 verschilt per branche de groei van het aantal vacatures (zie ook laatste kolom van de onderstaande tabel). De ziekenhuizen hadden als enige branche minder vacatures openstaan in de eerste zes maanden van 2018 dan in dezelfde periode in 2017.

e0c397af-0d60-5e76-8933-9b62ce2cce16

Vacatureontwikkeling per functiegroep: meeste vacatures voor sociaal pedagogisch personeel

  • Zorg- en welzijnsorganisaties plaatsten het afgelopen halfjaar de meeste vacatures voor sociaal pedagogische functies, gemiddeld 207 vacatures per maand. Voor mbo- en hbo-verpleegkundige (nummer 2) stonden er gemiddeld 200 vacatures open en voor verzorgende (nummer 3) 189 vacatures per maand.
  • Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 is de grote toename van het aantal vacatures voor helpende opvallend: van gemiddeld 12 naar 29 vacatures per maand. Opmerkelijk is ook de daling van het aantal vacatures voor (para)medisch personeel, in vergelijking met de eerste helft van 2017.

7a77ccc6-bb3e-5eb1-977f-e709d5d0fe01

Vacatureontwikkeling per provincie: Provincie Drenthe heeft meeste zorg- en welzijnsvacatures

In de eerste helft van 2018 had de provincie Drenthe de meeste zorg- en welzijnsvacatures van de drie noordelijke provincies. In Friesland is het aantal openstaande vacatures het meest gestegen (+619, 54%), ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. De vacaturegroei in Drenthe bedroeg  24% (+456)  en in Groningen 3% (+63), in vergelijking met de eerste helft van 2017.

Figuur 3: Vacatureontwikkeling per provincie in het eerste halfjaar van 2017 en 2018 in Noord-Nederland

bab11152-b37c-596f-a4da-943050e70051

Figuur 4: Top 3 Vacatures per branche en functiegroep per provincie in het eerste halfjaar van 2018

991399bd-8870-5b4e-adc4-f81aca932dc2

26a89aff-498c-58c0-a50a-97c51120a566

e6b43c0a-a6ac-5e53-98df-e706a5810da2


Opvallende ontwikkelingen en verschillen per provincie:

  • In de drie provincies stonden in de eerste helft van 2018 de meeste vacatures open voor een functie in de ouderenzorg; in Friesland was meer dan de helft van alle vacatures een vacature in deze branche. Opvallend is de tweede plaats van de ziekenhuizen in de Friese top 3 van vacatures naar branche.
  • Groningen en Drenthe hebben dezelfde top 3 van vacatures naar functiegroep. In Friesland ziet de top 3, met de meeste vacatures voor verzorgende, er anders uit.

Heb je vragen naar aanleiding van deze factsheet, neem dan contact op met een van de onderzoekers van ZorgpleinNoord.

© 2018 Stichting ZorgpleinNoord. Publicatie van cijfers en/of tekst uit deze factsheet is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Over de auteurs