Factsheet vacatureontwikkeling 2018

Meer dan 1000 openstaande vacatures per maand in 2018

4 minuten
Page top visual

In deze factsheet geeft ZorgpleinNoord inzicht in de ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures op de vacaturesite van ZorgpleinNoord. Achtereenvolgens komt aan bod: de totale vacatureontwikkeling vanaf 2013, de ontwikkeling per kwartaal, de ontwikkeling per branche, per functiegroep en per provincie.

Totale vacatureontwikkeling: record aantal vacatures in 2018

 • In 2018 stonden een record aantal openstaande vacatures op de vacaturesite van ZorgpleinNoord, namelijk 12.034. Er was sprake van een stijging van 1.544 vacatures (+14,7%) ten opzichte van het jaar 2017.
 • In 2018 stonden gemiddeld 1.003 vacatures per maand op de vacaturesite van ZorgpleinNoord; een aanzienlijk hoger aantal dan in 2014, toen lag dit op gemiddeld 274 per maand. Een stijging van ruim 266%.
Figuur 1: Ontwikkeling openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2013 t/m 2018
Figuur 1: Ontwikkeling openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2013 t/m 2018

Figuur 2 laat de maandelijkse vacautre ontwikkeling zien vanaf januari 2013 tot en met december 2018. Binnen een kalenderjaar zijn er maanden met meer (voorjaar) en minder (zomer) vacatures.

Figuur 2 - Maandelijkse ontwikkeling openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2013 t/m 2018
Figuur 2 - Maandelijkse ontwikkeling openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2013 t/m 2018

Vacatureontwikkeling per kwartaal: vacaturestijging begin 2018 het sterkst

 • Wanneer we het aantal vacatures per kwartaal vergelijken met hetzelfde kwartaal in 2017, zien we dat vooral in het eerste kwartaal van 2018 meer vacatures werden geplaatst ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. Er hebben in deze periode namelijk 708 meer vacatures op de vacaturesite van ZorgpleinNoord opengestaan (+29,4%).
 • In het vierde kwartaal van 2018 was er nog steeds sprake van een stijging van de vacatures ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017, namelijk 120 vacatures meer (+4,2%). Deze stijging is alleen wel steeds meer afgenomen ten opzichte van de eerdere kwartalen.
Vacatureontwikkeling per kwartaal 2013-2018
Vacatureontwikkeling per kwartaal 2013-2018

Vacatureontwikkeling per branche: meeste vacatures in de verpleging, verzorging en thuiszorg

 • De meeste vacatures in Noord-Nederland werden in 2018 geplaatst in de branche Verpleging, verzorging en thuiszorg (ouderenzorg): in totaal waren dit 5.231 vacatures en gemiddeld 436 per maand. Op de tweede en derde plek staan de branches gehandicaptenzorg (tot.= 2.296, gem.=191) en de geestelijke gezondheidszorg (tot= 1.656, gem.=138).
 • In vergelijking met het aantal vacatures in 2017 heeft procentueel gezien, de grootste stijging plaatsgevonden in de branche jeugdhulpverlening (+57%). In de branches: geestelijke gezondheidszorg (-16%), het sociaal domein (-26%) en de kinderopvang (-28%), was sprake van een daling ten opzichte van het aantal vacatures in diezelfde branche in 2017
Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per branche
Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per branche

Vacatureontwikkeling per functiegroep: meeste vacatures voor verpleegkundigen

 • De meeste vacatures werden in 2018 geplaatst voor verpleegkundigen (mbo & hbo). Hiervoor werden in totaal 2.381 vacatures geplaatst en gemiddeld 198 per maand. Kort daarachter volgen de vacatures voor sociaalpedagogische functies (tot.=2.379, gem.=198) en op plek drie verzorgenden (tot.=2.088, gem.=174).
 • Een opvallend grote stijging heeft plaatsgevonden bij de vacatures voor de functiegroep helpende zorg en welzijn, deze ruim verdubbeld ten opzichte van het jaar 2017 (+113%). Een daling heeft plaatsgevonden bij functiegroepen: (para)medisch (-14%), artsen/specialisten (-14%) en het sociaal domein (-37%).
Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per functiegroep
Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per functiegroep

Vacatureontwikkeling per provincie: meeste openstaande vacatures in provincie Drenthe

 • De meeste vacatures in 2018 zijn geplaatst door organisaties uit provincie Drenthe, namelijk 4.787 (40%). Gevolgd door provincie Groningen (4.115, 34%) en provincie Friesland (3.132, 26%).
 • Vergeleken met 2017 zijn er procentueel gezien het meeste vacatures bijgekomen in provincie Friesland, namelijk 842 vacatures (+37%). In Drenthe zijn er 1.003 vacatures bijgekomen (+27%) en in provincie Groningen is het aantal vacatures met 288 afgenomen in vergelijking met 2017 (-7%).
Openstaande vacatures per provincie per maand in 2018
Openstaande vacatures per provincie per maand in 2018
Figuur 3: Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per provincie
Figuur 3: Openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018 per provincie

Opvallende ontwikkelingen in branches en functiegroepen per provincie

 • In alle drie de provincies stonden in 2018 de meeste vacatures open voor een functie in de verpleging, verzorging en thuiszorg; in Friesland werden zelfs meer dan de helft van alle vacatures geplaatst in deze branche (52%). Opvallend is het hoge aandeel van de vacatures voor de branche geestelijke gezondheidszorg in Groningen (797, 19%). In de provincies Drenthe en Friesland is het aandeel van de geestelijke gezondheidszorg kleiner en valt deze branche net buiten de top drie (Drenthe: 548, 11,4%, Friesland: 311, 9,9%).
 • De provincies Groningen en Drenthe hebben dezelfde top 3 van vacatures naar functiegroep. Opvallend is dat in Friesland de meeste vacatures worden geplaatst voor verzorgenden. Anders dan in provincies Groningen en Drenthe waar de meeste vacatures worden geplaatst voor sociaalpedagogische functies.
Top 3 per branche/functiegroep/provincie openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018
Top 3 per branche/functiegroep/provincie openstaande vacatures ZorgpleinNoord 2018

Meer informatie over de vacatureontwikkeling in 2018?

Wil je graag meer weten over de vacatureontwikkeling in 2018 of heb je vragen naar aanleiding van deze factsheet? Neem dan contact op met één van onze arbeidsmarktonderzoekers:

Over de auteurs