Factsheet vacatureontwikkeling 2017

3 minuten
Page top visual

In 2017 steeg het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord naar een nieuwe recordhoogte. Deze factsheet laat het aantal vacatures en de ontwikkelingen per provincie, branche en functiegroep zien.

In deze factsheet, opgesteld door ZorgpleinNoord, wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord in 2017. Aan bod komt de:

  1. vacatureontwikkeling in de afgelopen vijf jaar;
  2. vacatureontwikkeling per provincie;
  3. vacatureontwikkeling per branche;
  4. en de vacatureontwikkeling per functiegroep.

1. Vanaf 2015 weer een stijgend aantal vacatures in Noord-Nederland

  • Het aantal vacatures voor de sector zorg en wjk neemt sterk toe. In 2017 werden er gemiddeld 874 vacatures per maand geplaatst op de vacaturesite van ZorgpleinNoord (zie figuur 1).
  • Vergeleken met 2013 is dit aantal meer dan verdubbeld, een stijging van 160% (n=6.467). Vergeleken met 2016 zijn dit bijna 3.300 vacatures meer, een stijging van 46% (n=3.291).

Figuur 1: Vacatureontwikkeling sector zorg en wjk Noord-Nederland per jaar
Bron: ZorgpleinNoord en (voorheen)Frieslandzorg vacaturesite, 2013-2017.

2d3e86ea-8c1c-5f72-b3a9-dfd39462e500

Figuur 2: Vacatureontwikkeling sector zorg en wjk Noord-Nederland per maand
Bron: ZorgpleinNoord en (voorheen)Frieslandzorg vacaturesite, 2013-2017.

3c700d5e-1a68-563e-a109-e0dacaebd218

2. In 2017 heeft de provincie Groningen de meeste zorg-en wjk-vacatures

  • De provincie Groningen heeft met 4.403 vacatures op de website van ZorgpleinNoord het meeste aantal vacatures van de drie noordelijke provincies. Drenthe volgt met 3.784 vacatures en Friesland staat op de derde plaats met 2.290 vacatures.

Figuur 3: Vacatureontwikkeling sector zorg en wjk Noord-Nederland per provincie.
Bron: ZorgpleinNoord en (voorheen) Frieslandzorg vacaturesite, 2017.

0b39c8c4-59b4-5123-af9b-5c3eccf83fa0

3. In 2017 had de verpleging, verzorging en thuis de meeste vacatures; een aandeel van bijna 40%

  • De top drie van het aantal vacatures per branche bestaat uit: verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Figuur 4: Vacatureontwikkeling sector zorg en wjk Noord-Nederland per branche.
Bron: ZorgpleinNoord en (voorheen) Frieslandzorg vacaturesite, 2017.

835a8171-8319-55d7-ba37-52aca7eb2643

4. In 2017 was verpleegkundige (mbo en hbo) de meeste gevraagde functie

  • Ruim één op de vijf vacatures op de website van ZorgpleinNoord was voor de functie van verpleegkundige. Ook het aantal vacatures voor verzorgenden, sociaal pedagogisch en (para) medisch personeel was groot.

Figuur 5: Vacatureontwikkeling sector zorg en wjk Noord-Nederland per functiegroep.
Bron: ZorgpleinNoord en (voorheen) Frieslandzorg vacaturesite, 2017.

d9e055dc-627b-5777-904b-802d66f1397f

Heb je vragen naar aanleiding van deze factsheet, neem dan contact op met een van de onderzoekers van ZorgpleinNoord.

© 2018 Stichting ZorgpleinNoord. Publicatie van cijfers en/of tekst uit deze factsheet is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Over de auteurs