Factsheet Huisartsenzorg 2019 | Groningen

1 minuut
Page top visual

Hoe dragen we in Groningen bij aan een toekomstbestendige huisartsenzorg? In deze factsheet wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de balans tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg, nu en in de toekomst.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft onderzoeksbureaus Nivel en Prismant de opdracht gegeven om voor iedere regio een factsheet samen te stellen op basis van de verzamelde data in het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg’ dat eind 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De factsheets kunnen ingezet worden als hulpmiddel om met de regionale stakeholders (dagpraktijken, huisarstenposten, gezondheidcentra, ROS’s, onderwijs en regionale werkgeversverbanden) in de huisartsenzorg de problematiek op de arbeidsmarkt te bespreken en gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen.

Over de auteurs