Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Groningen maart 2019

3 minuten
Page top visual

Deze factsheet toont op hoofdlijnen de stand van zaken op de arbeidsmarkt plus de verwachtingen voor de toekomst in de provincie Groningen.

Huidige stand van zaken

In september 2018 werken er ongeveer 54.600 mensen in de Groningse zorg- en welzijnssector. Ruim 1 op 5 (22%) werkenden in Groningen heeft een baan in een van de negen branches uit deze sector (zie figuur 2). De meeste werknemers (30%) hebben een baan in de ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg). Na een krimp van het aantal werknemers in de periode 2012 t/m 2015, groeit sinds 2016 het aantal werknemers weer in de Groningse zorg- en welzijnssector.

Afgelopen twee maanden stonden er ruim 300 vacatures open voor een baan in zorg- en welzijn in Groningen. In januari en februari 2018 stonden er meer vacatures open (zie figuur 3). De Groningse ouderenzorg heeft met 97 vacatures in februari 2019 de meeste vacatures.  Voor sociaal pedagogisch functies worden de meeste vacatures in Groningen geplaatst.

Aantal medewerkers zorg en welzijn in Groningen
  2016 KW 3 2017 KW 3 2018 KW 3 absoluut %
Aantal werknemers 51.600 53.400 54.600 3.000 5,8%
Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Groningen derde kwartaal 2018, CBS 2019.
Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Groningen derde kwartaal 2018, CBS 2019.

Figuur 3: Aantal openstaande vacatures per maand in Groningen in 2018 en 2019, bron: ZorgpleinNoord 2019.

Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Groningen naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019.
Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Groningen naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019.

Verwachtingen voor de toekomst

Voor het Groningse zorg- en welzijnspersoneel met een verplegend, verzorgend of sociaal agogisch beroep van mbo-niveau 1 t/m hbo-niveau zijn arbeidsmarktprognoses gemaakt. De cijfers in de groene kolom van figuur 5 laten zien dat voor bijna alle kwalificaties, uitgezonderd sociaal werk op mbo-4, de verwachte vraag naar werknemers nu en in 2021 groter is dan in 2016. De grootste groei wordt verwacht voor hbo-verpleegkundigen, een stijging van 44% van het aantal werknemers tussen 2016 en 2021.

Voor de meeste kwalificaties is sprake van een oplopend tekort aan personeel, zie ook rode negatieve cijfers in de paarse kolom van figuur 5. Daarbij zijn de verwachte personeelsoverschotten (zwarte cijfers) in een aantal sociaal agogische beroepen onvoldoende om de tekorten in de zorgberoepen op te vangen.

Figuur 6 laat zien dat het aantal Groningse bewoners in de werkende leeftijd (15-75 jaar) de komende twintig jaar afneemt met 56.400 inwoners (-12%). Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit met 35.800 personen (+77%). Op de langere termijn zijn er in Groningen minder potentiële zorgverleners beschikbaar, terwijl de vraag naar zorg, door de toename van het aantal ouderen naar verwachting stijgt.

Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Groningse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.
Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Groningse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.
Figuur 6: Verwachte ontwikkeling Groningse bevolking naar leeftijdsgroep in 2018-2038, bron: CBS en PBL 2016.
Figuur 6: Verwachte ontwikkeling Groningse bevolking naar leeftijdsgroep in 2018-2038, bron: CBS en PBL 2016.

Over de auteurs