Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Friesland maart 2019

3 minuten
Page top visual

Deze factsheet toont op hoofdlijnen de stand van zaken op de arbeidsmarkt plus de verwachtingen voor de toekomst in de provincie Friesland.

Huidige stand van zaken

In september 2018 werken er ongeveer 52.500 mensen in de Friese zorg- en welzijnssector. Bijna 1 op 5 (19%) werkenden in Friesland heeft een baan in een van de negen branches uit deze sector (zie figuur 2). De meeste werknemers (40%) hebben een baan in de ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg). Na een krimp van het aantal werknemers in de periode 2012 t/m 2015, groeit sinds 2016 het aantal werknemers weer in de Friese  zorg- en welzijnssector.


Afgelopen twee maanden stonden er ruim 230 vacatures open voor een baan in zorg- en welzijn in Friesland. In januari en februari 2018 stonden er meer vacatures open (zie figuur 3). De Friese ouderenzorg heeft met 120 vacatures in februari 2019 de meeste vacatures. De functie van verzorgende wordt het meest gevraagd in Friesland.

Aantal werknemers zorg en welzijn kwartaal 3 van 2016 t/m 2018 in Friesland
  2016 KW 3 2017 KW 3 2018 KW 3 absoluut %
Aantal werknemers 50.800 51.300 52.500 1.700 3.3%

Figuur 1: Aantal werknemers zorg en welzijn Friesland 2016 t/m 2018, bron: CBS 2019.

Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Friesland derde kwartaal 2018, CBS 2019.
Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Friesland derde kwartaal 2018, CBS 2019.

Figuur 3: Aantal openstaande vacatures per maand in Friesland in 2018 en 2019, bron: ZorgpleinNoord 2019.

Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Friesland naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019
Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Friesland naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019

Verwachtingen voor de toekomst

Voor het Friese zorg- en welzijnspersoneel met een verplegend, verzorgend of sociaal agogisch beroep van mbo-niveau 1 t/m hbo-niveau zijn arbeidsmarktprognoses gemaakt. De cijfers in de groene kolom van figuur 5 laten zien dat voor bijna alle kwalificaties, uitgezonderd sociaal werk op mbo-4, de verwachte vraag naar werknemers nu en in 2021 groter is dan in 2016. Voor de hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een groei van het aantal werknemers van meer dan 50% verwacht tussen 2016 en 2021.

Voor de meeste kwalificaties wordt een oplopend tekort aan personeel verwacht, zie ook rode negatieve cijfers in de paarse kolom van figuur 5. Daarbij zijn de verwachte personeelsoverschotten (zwarte cijfers) in een aantal sociaal agogische beroepen onvoldoende om de tekorten in de zorgberoepen op te vangen.

Figuur 6 laat zien dat het aantal Friese bewoners in de werkende leeftijd (15-75 jaar) de komende twintig jaar afneemt met 41.900 inwoners (-8%). Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit met 43.500 personen (+77%). Op de langere termijn zijn er Friesland minder potentiële zorgverleners beschikbaar, terwijl de vraag naar zorg, door de toename van het aantal ouderen naar verwachting stijgt.

Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Friese arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.
Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Friese arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.

Over de auteurs