Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Drenthe maart 2019

3 minuten
Page top visual

Deze factsheet toont op hoofdlijnen de stand van zaken op de arbeidsmarkt plus de verwachtingen voor de toekomst in de provincie Drenthe.

Huidige stand van zaken

In september 2018 werken er ongeveer 42.300 mensen in de Drentse zorg- en welzijnssector. Ruim 1 op 5 (21%) werkenden in Drenthe heeft een baan in een van de negen branches uit deze sector (zie figuur 2). De meeste werknemers (36%) hebben een baan in de ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg). Na een krimp van het aantal werknemers in de periode 2012 t/m 2015, groeit sinds 2016 het aantal werknemers weer in de Drentse zorg- en welzijnssector.

Afgelopen twee maanden stonden er ruim 400 vacatures open voor een baan in zorg- en welzijn in Drenthe. In januari en februari 2018 stonden er minder vacatures open (zie figuur 3). De Drentse ouderenzorg heeft met 193 vacatures in februari 2019 de meeste vacatures. Voor sociaal pedagogisch functies worden de meeste vacatures in Drenthe geplaatst.

Werknemers zorg en welzijn kwartaal 3 2016 t/m 2018
  2016 KW 3 2017 KW 3 2018 KW 3 absoluut %
Aantal werknemers 40.800 42.200 42.300 1.500 3,7%

Figuur 1: Aantal werknemers zorg en welzijn Drenthe 2016 t/m 2018, bron: CBS 2019.

Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Drenthe derde kwartaal 2018, CBS 2019.
Figuur 2: Aantal werknemers naar branche in Drenthe derde kwartaal 2018, CBS 2019.

Figuur 3: Aantal openstaande vacatures per maand in Drenthe in 2018 en 2019, bron: ZorgpleinNoord 2019.

Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Drenthe naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019.
Figuur 4: Top 3 aantal openstaande vacatures per maand in Drenthe naar branche en functie, bron: ZorgpleinNoord 2019.

Verwachtingen voor de toekomst

Voor het Drentse zorg- en welzijnspersoneel met een verplegend, verzorgend of sociaal agogisch beroep van mbo-niveau 1 t/m hbo-niveau zijn arbeidsmarktprognoses gemaakt. De cijfers in de groene kolom van figuur 5 laten zien dat voor bijna alle kwalificaties, uitgezonderd sociaal werk op mbo-4, de verwachte vraag naar werknemers nu en in 2021 groter is dan in 2016. Voor hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een groei van 50% van het aantal werknemers verwacht tussen 2016 en 2021.

Bij de meeste kwalificaties is sprake van een oplopend tekort aan personeel, zie ook rode negatieve cijfers in de paarse kolom van figuur 5. Daarbij zijn de verwachte personeelsoverschotten (zwarte cijfers) in een aantal sociaal agogische beroepen onvoldoende om de tekorten in de zorgberoepen op te vangen. Figuur 6 laat zien dat het aantal Drentse bewoners in de werkende leeftijd (15-75 jaar) de komende twintig jaar afneemt met 42.500 inwoners (-12%). Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit met 33.400 personen (+71%). Op de langere termijn zijn er in Drenthe minder potentiële zorgverleners beschikbaar, terwijl de vraag naar zorg, door de toename van het aantal ouderen naar verwachting stijgt.

Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Drentse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.
Figuur 5: Verwachte groei en verwachte tekorten/overschotten Drentse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn, bron: Prismant 2018.
Figuur 6: Verwachte ontwikkeling Drentse bevolking naar leeftijdsgroep in 2018-2038, bron: CBS en PBL 2016.
Figuur 6: Verwachte ontwikkeling Drentse bevolking naar leeftijdsgroep in 2018-2038, bron: CBS en PBL 2016.

Over de auteurs