Strategische personeelsplanning

Sturen naar de toekomst

Page top visual

Strategische personeelsplanning is een instrument om effectief te sturen op een optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team. Op korte of lange termijn. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe gaat het werk veranderen? Wordt het werk in de toekomst met meer of met minder mensen gedaan? En welke kennis en vaardigheden worden van medewerkers gevraagd? ZorgpleinNoord ondersteunt je bij het inzetten van strategische personeelsplanning.

Het kan lastig zijn om in de toekomst te kijken, om te bepalen hoe jouw organisatie er over vijf jaar uitziet en wat dat betekent voor je personeel. En toch is het nodig om een goede personeelsplanning te maken, zodat je daar tijdig op kunt inspelen. Met strategische personeelsplanning (SPP) heeft jouw organisatie een (cyclisch) instrument in handen om gerichter te kunnen sturen op een optimale bezetting. Het is een hulpmiddel om de (niet altijd eenvoudige) vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden en inzicht te krijgen in te ondernemen acties. SPP is de basis om aan de slag te gaan met instroom, doorstroom en behoud.

De juiste vragen stellen en die met elkaar beantwoorden. Daar draait het om.

Vragen stellen

Strategische personeelsplanning is vooral veel vragen stellen en die met elkaar (MT, leidinggevenden, HR) beantwoorden.

Belangrijke SPP-vragen:

  • Hoe gaat de organisatie of het werk veranderen, welke ontwikkelingen voorzien we?
  • Wordt het werk in de toekomst met meer of minder mensen gedaan? In welke functies?
  • Worden qua kennis, vaardigheden en gedrag (competenties) nieuwe dingen van mensen gevraagd?
  • En waar zitten dan de grootste gaten tussen het gewenste personeelsbestand en het huidige personeelsbestand?

Aan de slag!

Voor strategische personeelsplanning volgen we het vijf-stappenplan van Moon HRM. Tijdens onze masterclasses vertellen we je alles over deze stappen.  

094b4072-fc2f-5ffa-99b3-08ec99a2bfab

Bron: Moon HRM

We ondersteunen en begeleiden zorg- en welzijnsorganisaties bij SPP-vraagstukken en verzorgen twee keer per jaar de masterclasses Inleiding SPP en Scenarioplanning. Ook faciliteren we een lerend netwerk en bieden we ondersteuning, advies en begeleiden we SPP-trajecten.

Masterclass Inleiding strategische personeelsplanning

Tijdens deze interactieve masterclass nemen we je mee in de verschillende aspecten van strategische personeelsplanning binnen jouw organisatie:

  • Verkennen van externe en interne ontwikkelingen, strategie van de organisatie
  • Analyse van het toekomstige, gewenste personeelsbestand
  • Analyse van het huidige personeelsbestand (kwalitatief en kwantitatief)
  • Gap analyse (het verschil tussen het huidige en gewenste personeelsbestand), formuleren speerpunten (knelpunten en kansen)
  • Tot slot kijken we naar de oplossingen en het maken van een concreet actieplan.

Masterclass scenarioplanning

Om strategisch de juiste keuzes te maken op het gebied van personeelsplanning, is scenarioplanning een goede methode. Tijdens deze masterclass  maak je kennis met scenarioplanning en ga je aan de slag met deze methode om verschillende toekomstscenario’s te formuleren voor jouw organisatie.

Met scenarioplanning onderzoek je de belangrijkste onzekerheden en hun mogelijke uitkomsten. Het is daarmee een instrument voor het voeren van een strategische discussie in de organisatie. In de masterclass komen alle stappen van een scenariotraject aan de orde, inclusief kleine opdrachten.

Lerend netwerk

In het lerend netwerk strategische personeelsplanning komen vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties minimaal vier keer bij elkaar om kennis en ervaringen op het gebied van SPP te delen. In het voorjaar van 2019 starten we met een nieuw lerend netwerk SPP.

Vragen of advies?

Heb je vragen op het gebied van strategische personeelsplanning? Wil je meedoen aan het lerend netwerk of masterclass? Of wil je ondersteuning bij de uitvoering of graag advies over hoe je strategische personeelsplanning kunt aanpakken? Neem dan contact op met:

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn