Sterk in je werk, zorg voor jezelf

Hulp bij loopbaanvragen

Page top visual

Het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen én is er voor mensen die geïnteresseerd zijn om in de sector aan de slag te gaan of te blijven.

De komende jaren zijn meer dan honderdduizend extra medewerkers nodig. Ook wisselen jaarlijks bijna tweehonderdduizend mensen in de sector van baan. Het in een vroeg stadium begeleiden van deze medewerkers bij hun loopbaankeuzes, helpt bij het behoud van mensen voor deze sector. Sterk in je werk, zorg voor jezelf werkt ook preventief, omdat de veranderende zorg vraagt om andere competenties van medewerkers.

Persoonlijke aanpak

CNV Zorg & Welzijn en de regionale werkgeversorganisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Deelnemers in Groningen, Friesland en Drenthe worden na aanmelding bij Sterk in je werk begeleid door loopbaanspecialisten van ZorgpleinNoord. Wij werken met een persoonlijke aanpak die de kennis en mogelijkheden van deelnemers op de arbeidsmarkt vergroot. Door tijdens individuele loopbaangesprekken inzichtelijk te maken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn, wat dat aan opleiding en training vraagt en bij welke werkgevers in de regio passende vacatures of werkervaringsplekken zijn, helpen we medewerkers bij het vinden en nemen van de juiste stappen naar een passende baan.

Geen kosten

De gesprekken met onze loopbaanspecialisten zijn gratis. Deze worden bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Je hebt recht op twee gratis gesprekken, maar je zou bijvoorbeeld ook een workshop kunnen volgen of een test doen. Als er na twee gesprekken behoefte is aan meer ondersteuning, adviseren we je over de mogelijkheden van een vervolgtraject.

Medewerkers kunnen zichzelf aanmelden via www.sterkinjewerk.nl.

Meer weten over Sterk in je werk, zorg voor jezelf?

Wil je graag meer weten over Sterk in je werk, zorg voor jezelf, heb je vragen of wil je weten hoe jouw medewerkers hier ook gebruik van kunnen maken. Neem contact op met:

Karen Huitsing

Karen Huitsing

Teamleider Loopbaan & advies / Coördinator Mobiliteitscentrum

050-5757470 k.huitsing@zorgpleinnoord.nl LinkedIn