Re-integratie tweede spoor

Zorgvuldig nieuwe kansen zoeken

Page top visual

Heb je een langdurig zieke medewerker die niet kan terugkeren in de oude functie en een passende functie binnen de organisatie is niet mogelijk? Met een re-integratietraject tweede spoor begint de zoektocht naar een baan bij een andere werkgever. Onze loopbaanspecialisten werken samen met jou en je werknemer aan een zorgvuldig traject.

Wat zegt de wet?

De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat de werkgever twee jaar lang een re-integratieplicht heeft. Onder andere aan de hand van re-integratieverslagen toetst het UWV of jij en je werknemer hiervoor alles hebben gedaan. Wanneer duidelijk is dat de werknemer geen zicht meer heeft op structurele terugkeer, is het de taak van de werkgever om te helpen bij het vinden van passend werk. Dit kan met een re-integratietraject tweede spoor, dat je uiterlijk zes weken na de eerstejaarsevaluatie - de 52e verzuimweek - moet starten.

Een traject starten

Je kunt onze loopbaanspecialisten inschakelen voor de uitvoering van dit traject, waarmee jouw organisatie voldoet aan de verplichtingen en eisen vanuit wet. Wij bieden maatwerk: we kijken naar wat een werknemer nodig heeft om weer vooruit te kunnen en welke concrete stappen hij of zij kan zetten naar een passende functie.
Wij gaan voor duurzame oplossingen. Dat betekent dat we voor een succesvol resultaat gaan, maar zeker ook oog hebben voor de gezondheid en mogelijkheden van jouw medewerker. We overvragen niet. Zo is het tempo van de re-integratie goed bij te benen voor de medewerker.

Wij helpen om de blik weer op de toekomst te richten

Wat doen wij?

Na een uitgebreide intake met de medewerker en aansluitend met de organisatie, maken we een passend re-integratieplan tweede spoor. We helpen medewerkers om de blik weer op de toekomst te richten, maar als dat nodig is gaan we ook aan de slag met eventuele belemmeringen. Dit doen we door middel van gesprekken, we maken gebruik van testen en vertalen de mogelijkheden naar passende functies. We denken mee, we coachen én zetten ons uitgebreide netwerk in bij het vinden van de juiste baan of werkervaringsplek. Ook kan je medewerker deelnemen aan praktische workshops.

Meer weten over re-integratie tweede spoor?

Wil je graag meer informatie over onze re-integratietrajecten tweede spoor? Neem dan contact op met:

Karen Huitsing

Karen Huitsing

Teamleider Loopbaan & advies / Coördinator Mobiliteitscentrum

050-5757470 k.huitsing@zorgpleinnoord.nl LinkedIn