Innovatie

Anders werken & anders organiseren

Page top visual

Ziekte voorkomen, zelfredzaamheid vergroten, slimme technieken in de zorg ontwikkelen en gebruiken, en zorgverleners anders opleiden en inzetten. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen wenselijk, maar hard nodig om voldoende en goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. We móeten anders organiseren en innoveren. Wij brengen partijen bijeen, organiseren gesprekken over wat nodig is en initiëren of ondersteunen bij benodigde acties. We zorgen voor versnelling en opschaling.

Anders organiseren

Een breed gedragen visie op de zorg van de toekomst is belangrijk. Voor welke gezamenlijke opgaven staan we in de regio? Hoe kunnen we zorg en welzijn anders organiseren? Waar liggen de prioriteiten? Terwijl we nu vooral bezig zijn met het vinden van geschikt personeel om de bestaande vacatures in te vullen, ligt er een grotere vraag op ons te wachten. Want de ontwikkelingen in de maatschappij vragen om het anders organiseren van zorg en welzijn, waarin technologie en innovatie een grote rol spelen.

In januari 2018 zijn we samen met werkgevers, onderwijs en overheid gestart met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), waarbij we naast de aandacht voor de tekorten op de arbeidsmarkt ook kijken naar het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt om structurele oplossingen te vinden, zie Actielijn Werken nu en in de toekomst.

Toekomstbestendige zorg vraagt om innovatie

Onze aanpak

Wij initiëren en stimuleren samenwerking tussen partijen zoals werkgevers, kennisinstellingen, onderwijs, gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van innovatie en anders organiseren van zorg. Soms zijn we trekker, soms facilitator of dragen we inhoudelijke expertise bij. Wij helpen bij het starten van pilots, projecten en organiseren bijeenkomsten gericht op kennisdeling. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgtechnologie, opvallende burgerinitiatieven of de inzet van nieuwe of andere professionals (taakherschikking). Zo proberen wij innovatie aan te jagen, te versnellen en op te schalen. Vanuit ZorgpleinNoord hebben wij de expertise, het netwerk en overzicht op de ontwikkelingen in Noord-Nederland en brengen we partijen bij elkaar.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wil jij meer inzicht krijgen om aan de slag te gaan met innovatie? Wil je meedenken over de zorg van de toekomst? Of heb je ideeën voor een innovatieve pilot of project? Wij helpen je hier graag bij. We kunnen je inspireren met mooie voorbeelden, in contact brengen met de juiste mensen en je advies geven over de stappen die je kunt zetten.

Meer informatie over innoveren in zorg en welzijn

Voor vragen of meer informatie over anders werken en anders organiseren in zorg en welzijn, kun je terecht bij:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn