Tools & instrumenten Duurzame inzetbaarheid

Page top visual

Er zijn verschillende tools en instrumenten die je kunt gebruiken om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Webapplicatie Huis van werkvermogen

De webapplicatie Huis van Werkvermogen is een hulpmiddel voor teams om met elkaar in gesprek te gaan over hun duurzame inzetbaarheid. De app is ontwikkeld door Bewegen Werkt!, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn. Veel organisaties maken gebruik van het concept het Huis van Werkvermogen. Er worden factoren omschreven die invloed hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. Het concept helpt organisaties om het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ te geven.

Met de webapp scoren teamleden de inzetbaarheid van hun team aan de hand van tien vragen. Het teamresultaat dat hier uitkomt wordt mooi visueel weergegeven en is de basis voor het teamgesprek. De app is vrij toegankelijk en gemakkelijk in gebruik.

Leidraden voor Duurzame inzetbaarheid

ZorgpleinNoord publiceert leidraden die je concrete handvatten bieden om voor jouw organisatie duurzame inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen én te implementeren.

Meer informatie over tools en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid

Wil je graag meer weten over hoe je tools en instrumenten inzet om een succes te maken van duurzame inzetbaarheidsbeleid in jouw organisatie? Of heb je een andere vraag over duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn