Onze aanpak en doelstellingen voor duurzame inzetbaarheid

Page top visual

Duurzame inzetbaarheid gaat over inzetbaarheid én over behoud van werk, nu en in de toekomst. Het is belangrijk om te koesteren wat we hebben, want medewerkers vormen ons grootste en belangrijkste kapitaal als het gaat om goede en voldoende zorg in Noord-Nederland.

De druk op zorg- en welzijnsmedewerkers neemt toe, evenals de uitstroom en het verzuimpercentage. Met een integraal beleid op duurzame inzetbaarheid dat aansluit bij de bestaande bedrijfsvoering kunnen organisaties het tij keren. ZorgpleinNoord ondersteunt, adviseert, inspireert, verbindt, onderzoekt en faciliteert organisaties om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

De definitie van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid kent velde definities. Wij nemen als uitgangspunt:

"Het vermogen om productief, met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, je werk te doen én ander werk te vinden als dat nodig is of gewenst. Hoe je daar invulling aan geeft, bepaal je zelf, op basis van jouw behoefte, functie en levensfase. De werkgever creëert hiervoor een gezond werkklimaat en geeft gehoor aan redelijke wensen die de werknemers stellen."

Deze definitie is gebaseerd op de wetenschappelijke definitie van Van der Klink et al. (2011). Uiteraard is het van belang een definitie te (her)formuleren die aansluit bij de organisatiecultuur.

Aanpak

We zetten duurzame inzetbaarheid centraal vanuit de gedachte dat het gaat om goed werknemerschap (bewustwording, gedrag) én goed werkgeverschap (werkcontext, werkomgeving). Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en (professionele) zelfregie van medewerkers staat voorop. Hierbij gaan we uit van drie pijlers om te komen tot een ingebed en integraal beleid op duurzame inzetbaarheid:

  • Integraal beleid
  • Dialoog op alle niveaus
  • Toolbox (instrumenten)

Vanuit deze drie pijlers communiceert ZorgpleinNoord over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast halen we voorbeeldverhalen op en organiseren we regelmatig inspiratiesessies.

Integraal beleid duurzame inzetbaarhied
Integraal beleid duurzame inzetbaarhied

Doelstelling

Onze regionale ambitie is om iedereen die in zorg en welzijn werkt gezond, wendbaar, betrokken, tevreden en daarmee duurzaam inzetbaar te (be)houden in onze dynamische sector. Met aandacht
voor medewerkers van alle leeftijden en in alle levensfasen. Iedere medewerker heeft zijn eigen wensen, ambities en mogelijkheden en het is de kunst om bij ieder individu het beste naar boven te
halen. Dit leidt tot meer tevreden professionals, minder verzuim en minder verloop.

Wil je graag meer weten over onze aanpak voor duurzame inzetbaarheid?

We vertellen je er graag meer over en denken mee over jouw vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Neem contact op met één van onze experts:

Ida Buist

Ida Buist

Projectleider/Beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

0505757470 I.Buist@zorgpleinnoord.nl LinkedIn

Karin Lutterop

Karin Lutterop

Projectleider/Beleidsadviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs

050-5757470 k.lutterop@zorgpleinnoord.nl LinkedIn