Onderzoek Duurzame inzetbaarheid

Page top visual

ZorgpleinNoord initieert en faciliteert de Noordelijke Werkbevingsmonitor en het groot uitstroomonderzoek. De resultaten uit beide onderzoeken kunnen belangrijke informatie bieden voor de ontwikkeling van een geïntegreerd duurzame inzetbaarheidsbeleid in jouw organisatie.

Noordelijke Werkbelevingsmonitor: Breng de tevredenheid en ervaring van jouw medewerkers in beeld

ZorgpleinNoord heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ZorgfocuZ de Noordelijke Werkbelevingsmonitor ontwikkeld. Hiermee kunnen zorg- en welzijnsorganisaties op dezelfde manier de beleving, ervaring en tevredenheid van hun medewerkers in beeld brengen. Dat levert waardevolle inzichten op en aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Door bovendien de uitkomsten met elkaar te delen, ontstaat er bruikbare benchmark- en verbeterinformatie voor organisaties in Noord-Nederland.

Groot uitstroomonderzoek: inzicht in waarom medewerkers jouw organisatie verlaten

In 2019 biedt ZorgpleinNoord jouw organisatie de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot, doorlopend uitstroomonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in welke medewerkers jouw organisatie verlaten, hun vertrekredenen en waar ze heen gaan.

Meer weten over de Werkbelevingsmonitor of het doorlopend uitstroomonderzoek?

Wil je graag weten hoe jouw organisatie kan participeren in een van onze onderzoeken of heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Wendy Koolhaas

Wendy Koolhaas

Teamleider/Expert Arbeidsmarkt en Onderwijs

050-5757470 w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl LinkedIn